APW1301

Beschrijving

Groenbek:

In 2010 kocht de intercommunale Leiedal een groot deel van de site Bekaert Textiles in Waregem. De zone van circa 14 ha kreeg de naam ‘Groenbek’ en zal kwalitatief heringericht worden als KMO-zone, aangepast aan de hedendaagse normen. Ten westen zal het natuurgebied van de Hooibeekvallei opgewaardeerd worden en gedeeltelijk toegankelijk gemaakt worden.

 

Langs de Hoogmolenstraat wordt een groene kantorenstrip voorzien, die een harmonische overgang moet maken tussen het bedrijventerrein en de bestaande woonwijk ten oosten. Het is voor deze kantoren dat een architectenpool via Winvorm zal worden samengesteld.

 

Sneppe:

In het noordoosten van Deerlijk ontwikkelt de Intercommunale Leiedal samen met twee sociale huisvestingsmaatschappijen een woonproject van 1.8 ha groot of een 45-tal woningen.

 

Met dit woonproject wensen de gemeente Deerlijk en Leiedal een kwaliteitsvol woonproject te realiseren dat zich in de bestaande structuur inschakelt wat betreft het netwerk voor traag verkeer en de groenstructuur. Het project voorziet in een diversiteit aan woningtypes en beoogde doelgroepen.

Peperstraat:

De Stad Kortrijk en de intercommunale Leiedal zetten reeds geruime tijd in op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. De site Peperstraat in Heule is een uitgelezen plaats om dit te realiseren.

De site - gelegen tussen de Goethalslaan, de Heulebeek en de Peperstraat - biedt de mogelijkheid om 91 wooneenheden én een nieuw park voor de Heulenaars te ontwikkelen. De afgelopen jaren werkte Leiedal een plan uit voor de ontwikkeling van de Peperstraat. Het plan komt tegemoet aan de noden van een hedendaags gezin: een duurzame, betaalbare en kwalitatieve woning in een aangename omgeving.

geselecteerde ontwerpers:

-          architecten- en studiebureau denc!-studio
-          DOUTRELUINGNE & MAELBRANCKE ARCHITECTEN
-          atelier tom vanhee
-          Maes & Vandelannoote architecten
-          buro aRCHITEC
-          Geertsen Proot Voorspoels architecten
-          guerrilla office architects (goa)
-          URA
-          tom van mieghem architecten
-          Poot / Roegiers architecten

Gegevens

Adres
Waregem-Deerlijk-Heule
Ontwerp
diverse
Jaar ontwerp
2013

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen