APW1601 Hedendaags Wonen Zuid-West-Vlaanderen

Beschrijving

Deze architectenpool voor hedendaags wonen in Zuid-West-Vlaanderen wordt samengesteld op vraag van de intercommunale Leiedal. Leiedal is een streekintercommunale werkzaam voor 13 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Naast een werking rond economie, e-government, stedenbouw en leefmilieu, realiseert en begeleidt de intercommunale ook woonprojecten in de participerende gemeenten. Leiedal wenst hiermee kwaliteitsvolle, duurzame en betaalbare voorbeeldprojecten te realiseren op complexere sites die aanvullend zijn ten aanzien van de private markt. Leiedal wenst de kwaliteit van de woonprojecten op verschillende gebieden zo hoog mogelijk te krijgen: omgevingswaarde, toekomstwaarde, belevingswaarde, gebruikswaarde, architecturale waarde. Hiervoor doet de intercommunale in de eerste plaats zelf inspanningen om de kwaliteit van het openbaar domein tot stand te brengen.

 

Deze hoge kwaliteit en vooral ook de samenhang wil men ook in de private bouwpercelen realiseren.

De samenhang en kwaliteit wordt bereikt via stedenbouwkundige voorschriften, verkoopsvoorwaarden en via een architectenpool. Via de

selectieprocedure WINVORM werd reeds een architectenpool opgesteld voor rijwoningen in de projecten Sneppe in Deerlijk en Peperstraat in Heule. Voor toekomstige projecten waar ook andere woonvormen voorkomen, wenst Leiedal eveneens een architectenpool samen te stellen van maximum 10 ontwerpers. Bij de aankoop van een perceel wordt de bouwheer verplicht een beroep te doen op één van de ontwerpers uit de architectenpool.

 

Deze nieuwe architectenpool zal ingezet worden voor de bouw van woningen in de projecten ‘Bergkapel’ in Lendelede, ‘woonzone Losschaert’ in Zwevegem, of gelijkaardige bouwopdrachten. In Losschaert zal het aantal woningen die met eigen architect gerealiseerd kunnen worden ongeveer 16 loten omvatten. Het project Bergkapel omvat in totaal ongeveer 25 woningen. Hierbij is nog niet duidelijk hoeveel van deze woningen bestemd zullen zijn om met een eigen architect te bouwen.  

In de verkoopsvoorwaarden van deze twee projecten zal door de Intercommunale Leiedal de voorwaarde opgenomen worden dat de bouwheren een architect dienen te kiezen uit de architectenpool winvorm APW 1601. Leiedal verbindt er zich in geen geval toe dat een selectie van een architect(enbureau) daadwerkelijk leidt tot het bekomen van een opdracht vanuit een bouwheer.

geselecteerde ontwerpers:

-AR-tuur
-atelier tom vanhee
-CH-Architecten
-architecten- en studiebureau denc!-studio
-Dhooge-Meganck Ir.-Architecten
-TV DOUMA architecten
-3ARCHITECTEN bv ovv bvba
-Klarté Architecten
-net architectuur bvba
-VAN BESIEN VAN NOTEN

Gegevens

Adres
Heulsestraat 1
Bissegem
Ontwerp
diverse

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen