APW1701 Nieuwbouw Harelbeke

Beschrijving

Deze opdracht omvat het ontwerp van een nieuwbouwproject in het centrum van Harelbeke, op de hoek van de Gentsestraat (N43) en de Ooststraat.

 

Stad Harelbeke heeft de voorbije jaren veel aandacht besteed aan het verhogen van de beeldkwaliteit in het centrum. De start werd gegeven in 2011 met de goedkeuring van het beeldkwaliteitsplan, opgemaakt door Palmbout Urban Landscapes. Naast de in uitvoering zijnde Leiewerken en de publiek private samenwerking van een nieuw Marktcentrum (Het Vrije), is het ook de bedoeling sturend op te treden bij nieuwe private projecten. Daartoe zijn de vastgelegde beeldkwaliteitselementen in ruimtelijke uitvoeringsplannen een middel, maar ook de betrokkenheid van de stad bij projecten op strategische locaties.

De huidige drie panden op de hoek van de Gentsestraat en de Ooststraat werden door de stad gekocht met de bedoeling deze te slopen en het vrijgekomen perceel daarna te verkopen om opnieuw te bebouwen.

De locatie is strategisch gelegen in het centrum. Door het vooruitspringen van de woningen uit het gevelvlak bepalen deze heel sterk de beeldwaarde van de straat. Ze creëren een poorteffect naar het centrum en zorgen voor een visuele versmalling die snelheidsremmend werkt. Bovendien zal het pand door zijn zichtbaarheid drie voorgevels hebben.

Door deze specifieke kenmerken wil de stad de ruimtelijke kwaliteit van het nieuwe private project bewaken. Het perceel zal daarom verkocht worden onder voorwaarden, door onder meer op te leggen dat de kandidaat koper/ontwikkelaar moet werken met een architect uit de architectenpool van WinVorm.

geselecteerde ontwerpers:

-360 architecten

-FVWW Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten

-Marge architecten

-poot architectuur

-Schenk Hattori AA

-urbain architectencollectief

-VERS.A

Gegevens

Adres
Kruispunt Gentsestraat-Ooststraat Harelbeke
Ontwerp
nog niet gekend
Jaar ontwerp
nog niet gekend

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen