APW1901 Hedendaags wonen in de rij - Zuid-West-Vlaanderen

Beschrijving

Het doel van deze selectieprocedure is het aanstellen van een 10-tal architecten(bureaus) waaraan particuliere bouwheren opdrachten kunnen toewijzen voor de bouw van hun gezinswoning op woonprojecten van Leiedal.
De opdracht omvat in hoofdzaak rijwoningen, rekening houdend met de daar geldende verkavelingsvoorschriften en - voorwaarden.
De architectenpool heeft een geldigheidsduur van 4 jaar. Onze ervaring leert immers dat de ontwikkeling en de verkoop van bouwgronden op verkavelingen vaak meer tijd in neemt dan de wettelijk voorziene termijn van 4 jaar, vandaar dat de basistermijn van 4 jaar wordt voorzien, met mogelijke uitbreiding van 2 jaar.
De selectie gebeurt op basis van uitsluitingscriteria en een aantal selectiecriteria. Hierbij zal de Kwaliteitskamer een pool architecten selecteren op basis van kwaliteit van de referentieprojecten als de competentie van het architectenbureau.

Geselecteerde ontwerpers:

-ae-architecten bureau bvba
-ARtuur
-Denc Studio
-dmvA architecten bvba
-ea+
-Tim Peeters Architecten BV-BVBA
-TV Petillon Ceuppens architecten - 31/44 Architects
-ATELIER TOEKOMST
-atelier tom vanhee

Gegevens

Adres
Deerlijk en Lauwe
Ontwerp
nog niet gekend

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen