OW1602 Bedrijventerrein Bramier

Tim Van de Velde

Beschrijving

Leiedal wil een kwalitatieve publieke ruimte inzetten als hefboom voor de globale ontwikkeling.

Gemotoriseerd verkeer bereikt het bedrijventerrein via de E17, Dronckaertstraat en Spoorwegstraat. Een vernieuwde toegang wordt verkeersveiliger, groener en minder steil. Een doodlopende weg vormt een éénrichtingsstraat rond groene driehoek. De publieke ruimte omvat bovendien de waterstructuur van het projectgebied, een driehoekige pleintje en een kleine groene parking bij de toegang.

De publieke ruimte is het verbindende element binnen het project en verknoopt zachte routes naar de omgeving. Naast een fietspad naast de nieuwe weg en een wandelpad door de groenbuffer, staat de ontwerper ook in voor het ontwerp van een wandelpad doorheen het natuurgebied (of uitkijkpost op het natuurgebied), wandelpad tot aan de Dronckaertstraat en langsheen de oude spoorwegbedding tot achterliggend open landschap. Bestaande trage wegen, buurtwegels of zachte doorsteken moeten zoveel als mogelijk verknoopt en verbonden worden.

 

De publieke ruimte is afgestemd op de schaal van de omgeving en de ontwikkeling. De nadruk ligt op een groene en ecologische invulling als link naar het natuurgebied en een hoge verblijfskwaliteit (aangename verblijfsplekken voor verschillende doelgroepen). Aandachtspunten zijn:

  • hoogteverschillen op de site en aan de rand;
  • het verenigen van een wandelpad met zicht op het natuurgebied met de belangen van natuurbehoud (positie van het pad op de minder (natuur-)kwetsbare plekken en de ontoegankelijkheid van het pad naar het domein );
  • afwerking gebied naar de spoorweg: een uniforme afscherming of haag kan het beeld naar het stationsplein opwaarderen;
  • dimensionering op maat van vrachtverkeer en samen gaan van vrachtverkeer en traag verkeer;
  • relatie met aanpalende woningen (talud, water en privacy);

Leiedal vraagt een coherent en geïntegreerd ontwerp, waarbij zowel de grote lijnen als de details met de nodige zorg worden uitgewerkt en opgevolgd (t.e.m. uitvoering van de werken). Een realisatie is pas geslaagd als hiervoor aandacht is van begin tot einde.

Gegevens

Adres
Ten zuiden van de kern van Lauwe, langs de Spoorwegstraat en tussen de Dronckaertstraat en de spoorweg Menen
Ontwerp
BUUR
Jaar ontwerp
2016

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen