OW1606 Masterplan Dadipark

Beschrijving

De partners van dit project zijn op zoek naar een innovatief, multidisciplinair team (stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ontwerpers, architecten, …) om het voormalige Dadipark een nieuwe invulling te geven die meerwaarde biedt voor de inwoners en bezoekers van Dadizele, rekening houdende met bovenstaande randvoorwaarden. De ontwerpers moeten aandacht hebben voor een voldoende interactief proces met de opdrachtgevers en eventuele andere partijen die aangebracht worden door de opdrachtgevers. Het ontwerpproces dient te voorzien in de nodige communicatie- en inspraakmomenten, dit zowel met de opdrachtgevers als met de inwoners van de gemeente.

Als eindproduct wordt een resultaat verwacht dat kan dienen voor de verdere noodzakelijk stappen (herziening PRS en GRS en opmaak RUP) om tot realisatie over te gaan. Hieronder wordt verstaan: een duidelijke en gedragen visie die wordt vertaald in een masterplan. Er wordt eveneens een aanzet gegeven voor de vertaling van het masterplan in een RUP . Dit wordt versterkt door duidelijke visualisaties van de gewenste bouwvolumes en bouwstijl van zowel de woongelegenheden als de sportinfrastructuur in relatie met het publiek toegankelijk park. Ook de inrichting van dit park dient voldoende uitgewerkt en gevisualiseerd te worden, waarbij de relatie met de omgeving niet uit het oog verloren mag worden.

Gegevens

Adres
Moorsledestraat Dadizele
Ontwerp
Lint Ziegler Branderhorst
Jaar realisatie
2019

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen