OW1902 Masterplan

Omgeving/Plusoffice

Beschrijving

De gemeente Oostkamp wil naast verdichting inzetten op een autoluw centrum met een hoge belevingswaarde. Ze wil inzetten op beeldkwaliteit, toegankelijkheid, vergroening en ontharding. Bereikbaarheid van handelszaken en activiteiten blijft hierbij wel een belangrijke doelstelling. Met voorliggend masterplan wil de gemeente deze verschillende aspecten samenbrengen tot 1 geheel.

De gemeente Oostkamp wenst een masterplan uit te werken voor het centrum van Oostkamp om het een eigen identiteit te geven en aantrekkelijk te maken. Het masterplan zal bestaan uit:
1) een compacte beschrijving van de problematiek
2) een visie over hoe Oostkamp Centrum er tegen 2030 kan uitzien
3) het aanreiken van concrete oplossingen via een plan van aanpak

Gegevens

Adres
Oostkamp
Ontwerp
Omgeving en Plusoffice
Jaar ontwerp
2020
Jaar realisatie
2021

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen