OW2302 Polyvalente ruimte Ettelgem

Beschrijving

De nieuwe polyvalente zaal wordt samen met een nieuw schoolgebouw achteraan ingepland op het kerkplein. Ambitie is met de nieuwe schoolsite het beeld van de kern ‘kleur’ te geven. Met de nieuwe organisatie zal het schoolse gebeuren meer nog dan voorheen deel zijn van het publieke leven in de kern. Door een welbepaalde inplanting van twee bouwvolumes ontstaan twee open ruimtes die als speelplekken kunnen fungeren, één hardere speelplaats tussen kerkgebouw en schoolgebouw, en één zachtere en groene plek aan het landschap. De speelplaatsen kunnen buiten de schooluren ook gebruikt worden door de dorpsgemeenschap als uitbreiding van de publieke ruimte.

Opdracht is de realisatie van de polyvalente zaal. Tegelijk wordt gevraagd ook een visie te ontwikkelen voor het schoolgebouw waar de klasruimtes zullen geïntegreerd zijn. Vraag is ook een uitspraak te doen over de omgevingsaanleg. Het schoolgebouw zal in een latere fase gerealiseerd worden. Momenteel wordt nog gezocht wie het bouwheerschap hier zal opnemen, alsook naar de geschikte juridische procedure. Het realiseren van dit schoolgebouw vormt duidelijk geen deel van de opdracht. Het realiseren van de omgevingsaanleg kan wel (optioneel) deel zijn van de opdracht.

Gegevens

Adres
Kerkplein Oudenburg
Ontwerp
nog niet gekend

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen