SW1401 Woningen Cosynmolen

Beschrijving

In de wijk Cosijnmolen – Kamiel Topweg te Adinkerke staan op een oppervlakte van ongeveer 18.750m² 38 woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee. De woningen dateren van 1981, in 1996 werd het schrijnwerk gerenoveerd. Voor de SHM is  de afschrijvingsperiode voorzien op 65 jaar.

De woningen zijn duidelijk gedateerd, vertonen kwaliteitsgebreken en beantwoorden niet meer aan de huidige isolatie- en energienormen. De SHM wenst niet te (en kan op vandaag niet) investeren in een grondige opwaardering van deze woningen en de wijk. De SHM overweegt eventueel de verkoop van woningen aan zittende huurders of aan geïnteresseerden.

De wijk is een tuinwijk. De tuintjes voor de woningen zijn in eigendom van de gemeente De Panne. De woningen en achtertuinen in eigendom van de SHM.

Tegelijkertijd is een nieuwe private verkaveling in ontwikkeling op een aangrenzend perceel met dezelfde oppervlakte maar waarbij op kwalitatieve wijze 54 woningen worden voorzien.

De gemeente De Panne maakt zich zorgen over de toekomst van deze wijk.  Zonder toekomstplan zal de kwaliteit van de woningen en de wijk verder degraderen.  De gemeente schrijft – na overleg met de SHM IJzer en Zee - een onderzoeksopdracht uit om een beter beeld te krijgen van de verschillende opties voor de toekomst van deze wijk.

Elementen die hierbij moeten in overweging worden genomen :

  • Op welke wijze kan de wijk verdicht worden door invoegen van meer woningen ?
  • Kan dit met behoud, gedeeltelijk of volledige vervanging van alle bestaande woningen ?
  • Op welke wijze kan de eigendom van de gemeente (tuinen en openbaar domein) mee ingezet worden in een dergelijke strategie ?
  • Is het zinvol en haalbaar om (een aantal) bestaande woningen aan te passen aan de huidige comfort- en energienormen ?
  • Is het optie om voor deze transformatie samen te werken met een private partner ?
  • Zijn er bij deze mogelijke scenario’s faseringen mogelijk waarbij zittende huurders kunnen blijven? eigenaar worden? tijdelijk verhuizen naar woningen die niet worden vervangen ?

De kansen om verdichting en opwaardering van deze wijk te realiseren, zullen in sterke mate bepaald worden door een financiële strategie die een dergelijke operatie moet mogelijk maken.

De budgettaire potentialiteiten van een transformatie van de wijk onderzoeken, vormt dan ook de kern van deze studie-opdracht.

Gegevens

Adres
Kamiel Topweg Adinkerke
Ontwerp
Tom Van Mieghem architecten

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen