SW1402 Stationsplein Snaaskerke

Tim Van de Velde

Beschrijving

Gistel is een marktstadje in het Noorden van West-Vlaanderen met ongeveer 11.700 inwoners. Snaaskerke is een deelgemeente van Gistel, een charmant en authentiek woondorp met ongeveer 1.400 inwoners. De kern van Snaaskerke is een levendige kern met veel gezinnen en een rijk verenigingsleven. Op het vlak van openbare voorzieningen is er een lagere school en een site voor sport en infrastructuur met voetbalvelden, een dorpshuis en een jeugdhuis.

In het oostelijk gedeelte van de kern ligt het stationsplein. Het station is ondertussen verdwenen, de spoorwegbedding loopt nog langs het plein maar is nu een recreatieve fietsroute, de G62.

Aan het plein vindt men een superette, de enige winkel van het dorp. Rond de Groene 62 is er een groene parkruimte die ook voorwerp uitmaakt van deze studie.

Het stationsplein is het enige grote plein van het dorp en kan dan ook fungeren als ontmoetingsruimte voor het dorp. Momenteel wordt dit plein echter gekenmerkt door een veelheid van functies zoals parkeren, spelen, bushalte, picknickplaats voor fietsers op de G62… die echter niet op elkaar afgestemd zijn.

De inrichting van het plein is verouderd en niet aantrekkelijk. De omgeving van het plein en de G62 zijn onvoldoende betrokken bij het dorpsweefsel en vormen geen coherent geheel.

Dit stationsplein en de omgeving moeten een meerwaarde worden voor het dorp en een plaats waar alle dorpsbewoners graag vertoeven. De verschillende gebruikers en bevolkingsgroepen moeten er hun plaats kunnen vinden.

De omgeving en de Groene 62 moeten betrokken worden op het dorp en het plein en een coherente inrichting krijgen.

Deze visie op de herinrichting is een leidraad voor het beleid van de gemeente en de provincie inzake het stationsplein en haar omgeving en zal de basis vormen van diverse werken aan dit gebied in de komende jaren. Gezien de beperkte financiële middelen van de betrokken besturen, zal de herinrichting uitgevoerd worden in fasen. Binnen deze visie moet dan ook rekening gehouden worden met een gefaseerde uitvoering en een schaarste aan middelen.

Gegevens

Adres
Stationsplein Gistel
Ontwerp
Kas Delft - Ben Landschap
Jaar realisatie
2017

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen