SW1403 Schuilhuisje

Tim Van de Velde

Beschrijving

Het gaat om een volledige architectuuropdracht voor ontwerp en leiding, controle en toezicht op de uitvoering.

De opdracht bestaat erin om een schuilhuisje te ontwerpen voor de bushalte op Watou Plein.

Bij het ontwerp moet rekening gehouden worden met volgende aandachtspunten:

  • Watou is een beschermd dorpsgezicht.
  • Watou heeft een bijzonder karakter gezien het belang van kunst tijdens de zomers van Watou.
  • De relatie tussen de bushalte (op het plein) en de betekenis en functie van het plein :
    • Watouplein heeft een belangrijke rol als parkeerplaats voor de vele bezoekers.
    • De inrichting van het plein kan beter georganiseerd worden; met name de mogelijkheden om op- en af het plein te rijden vanuit de 4 omgevende straten kan herbekeken worden. De inplanting en/of vormgeving van het schuilhuisje kan hierbij een structurerend element zijn. De opdrachtgever zal meer duidelijkheid geven over zijn visie op de verkeerstromen bij de start van het project.
  • Bij het schuilhuisje moet voldoende accommodatie aanwezig zijn voor de stalling van fietsen.

In de zoektocht naar het ontwerp voor een ‘interessant’ schuilhuisje kan de ontwerper aan de opdrachtgever desgevallend suggesties formuleren om het schuilhuisje flankerend op te laden met andere mogelijke functies : plaats voor artistieke communicatie (affiches etc), picnicmogelijkheid, etc …  Op die manier kan in dialoog tussen ontwerper en opdrachtgever het meest geschikte schuilhuisje voor het Watouplein vorm krijgen.

Gegevens

Adres
Watouplein Watou
Ontwerp
URA Yves Malysse Kiki Verbeeck
Jaar realisatie
2018

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen