SW1506 Groene draad/Tramstatie

Tim Van de Velde

Beschrijving

De meest relevante betekenis van de naam Roeselare is de opsplitsing Roes en laar, hetgeen ‘riet’ en ‘open plek in een bos’ betekent. Deze omschrijving is tot op heden maar weinig zichtbaar meer in de stad. De weinige open plekken en pleinen in het centrum worden vandaag de dag voornamelijk door de auto ingepalmd. Het stadsbestuur wil hier verandering in brengen.

Eén van de pleinen die in deze oefening speciale aandacht verdiend is het De Coninckplein. Dit plein voor de Sint-Amanduskerk maakt deel uit van een reeks historische en nieuwe publieke ruimten die de verschillende delen van het centrum en de omliggende wijken structureren. Er werden in de voorbije jaren reeds enkele voorstellen gelanceerd, maar tot op heden vonden deze nog niet hun weg naar de praktijk. Met de visie- en ontwerpoefening die nu op tafel ligt, wenst Roeselare dit plein ook nog te kaderen in zjin ruimere omgeving.

Met in de onmiddellijke aanwezigheid de Ronde Kom, de Kleine Bassin, de Moermansite (met een huidige parkinginvulling), het De Coninckplein en de De Conincklijke Passage zijn er immers heel veel potenties om een groene draad te creëren vanaf de Brugsesteenweg tot en met het stadscentrum, in casu de Ooststraat.

Visueel kan er een zichtas gecreëerd worden die een versterking geeft van de ruimtelijke belevingswaarde, waarbij vanaf de Ronde Kom essentieel stadsgroen op de verschillende sites kan herhaald worden. Gezien de verschillende eigendomsstructuren (openbaar, semi-openbaar en privaat) liggen er volgens het stadsbestuur ook heel wat potenties in de spanningsopbouw tussen open (groene pleinen) en gesloten ruimtes (groene openbare binnentuinen).

De rol van de huidige Moermanparking, waar er nog toekomstige stadsontwikkeling zal plaatsvinden, zal hierin essentieel zijn gezien de verbindingsfunctie tussen De Coninckplein en Kleine Bassin. Ook voor deze site werd reeds in opdracht van de stad een visie ontwikkeld. Het uiteindelijke doel van deze opdracht is om van de verschillende ideeën omtrent deze publieke open ruimtes en toekomstige stadsontwikkelprojecten één coherent geheel te maken waarbij een ontwerp voor het De Coninckplein reeds een eerste realisatie is.

(deelproject Tramstatie nog niet uitgevoerd)

 

Gegevens

Adres
De Coninckplein Roeselare
Ontwerp
1010 + Boom
Jaar realisatie
2019

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen