SW1508 OC Ter Hand

Tim Van de Velde

Beschrijving

Het gaat om een volledige architectuuropdracht voor ontwerp met leiding, controle en toezicht op de uitvoering.

De opdracht bestaat uit het ontwerpen en uitvoeren van een ontmoetingsplaats op gehuchtniveau.

De aanvraag is volgens het gewestplan Ieper-Poperinge gelegen in woongebied met landelijk karakter.  Er is geen BPA, RUP of verkaveling, het gewestplan is van toepassing.

De gebouwen zijn opgenomen in de inventaris van Bouwkundig erfgoed, er zijn besprekingen geweest met de afgevaardigde van Ruimte Vlaanderen ifv behoud, bouwfysische toestand en eventuele nieuwbouw.

 

Er is een stabiliteitsonderzoek gebeurd door een architect en ingenieur stabiliteit, evenals een grondsondering door een gespecialiseerd studiebureau, waaruit blijkt dat het bouwfysisch en economisch niet haalbaar is om het gebouw nog te renoveren (zie bundels in bijlage).

Gezien de ligging in woongebied wordt geen specifieke architectuurstijl opgelegd.

Ter Hand is een gehucht, gelegen in het noorden van Wervik.  Het maakt deel uit van de deelgemeente Geluwe maar heeft een rijk gemeenschapsleven.  Het schoolgebouwtje en de oude kapel/gemeenschapszaal wordt nog regelmatig gebruikt voor bijeenkomsten van de plaatselijke vereniging en de jaarlijkse wijkfeesten.  Ook voor wandel- en andere gelegenheidssporten wordt deze zaal geregeld als rustplaats uitgekozen, omwille van haar rustige en speciale situering in het open landschap.

Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met de volgende specifieke aandachtspunten:

 • De gebouwen zijn opgenomen op de inventaris Bouwkundig Erfgoed maar zijn niet voorlopig, noch definitief geklasseerd. Eventuele bestaande historische elementen kunnen/mogen meegenomen worden in het nieuwe project, bijvoorbeeld toog, vloer kapel, … (zie foto’s in bijlage) als dit een betekenisvolle meerwaarde kan betekenen voor het totaalproject.
 • Verslag grondsonderingen en architect funderingen, stabiliteit gebouw zijn een bepalende factor bij dit bouwproject.
 • Het programma omvat minstens volgende functies en bestemmingen:
  • onthaal en verblijfsruimte gemakkelijk opsplitsbaar in kleine en grotere zaal ,
  • drankgelegenheid met toog, zowel binnen als buiten, met inbegrip van kleine keuken
  • sanitair door beide zalen gelijktijdig te gebruiken,
  • speelruimte buiten voor de kinderen,
  • gezellige en aantrekkelijke groenaankleding, met beperkt onderhoud,
  • open buiten ruimte vrij van vaste obstakels, om jaarlijkse tent te zetten voor de wijkfeesten,
  • voldoende stalling voor fietsen,
  • voldoende bergplaatsen
 • Gezien de vrij unieke zichtlocatie in de wijde omgeving dient de architectuur voldoende in de aandacht te worden gezet,
 • De inplanting van het gebouw/de gebouwen en de situering van buitenplein(en) dienen voldoende rekening te houden met de oriëntatie en mogelijke zoninval.
 • Duurzaamheid is een heel belangrijk aspect bij dot dossier, deze duurzaamheid dient zich zowel te uiten naar materialen als naar duurzaam ruimte- en energiegebruik, de wettelijke verplichtingen qua hernieuwbare energie worden hierbij als minimumbetrachting aanzien

Gegevens

Adres
Magerheidstraat 66
Wervik
Ontwerp
Atelier Berghman De Keyser
Jaar realisatie
2019

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen