SW1509 Masterplan Villa Sara Zarren

Beschrijving

Villa Sara betreft een inbreidingslocatie gelegen in Zarren, de meest westelijke deelgemeente van Kortemark. Het terrein heeft een oppervlakte van iets meer dan 1ha en is gelegen ‘onder de kerktoren’ welke zich bevindt op het kruispunt van de N35 (E403 – Diksmuide), N36 (Zarren – Staden) en de Zarrenstraat (Zarren – Werken). Villa Sara strekt zich uit rondom de noordwestelijk hoek van de kerk en ligt hierdoor enigszins verborgen ten aanzien van de N35. Hoewel de site ontsloten wordt langsheen de N35, is het achterliggend gedeelte eerder gericht naar de spoorlijn (noordelijke grens) en het verder gelegen landschappelijk waardevol valleigebied (eveneens vogelrichtlijngebied en binnen de landschapsatlas aangeduid als ankerplaats). Ten oosten wordt het terrein afgeschermd door een pakhuis en de tuinen van het woonlint langsheen de Zarrenstraat, de westelijke grens wordt gevormd door het bedrijf Vannieuwenhuyse (slachthuis). Het eerder vermeld kruispunt kent twee busverbindingen: bus 30 (Diksmuide – Houthulst – Roeselare) en bus 32 (Lichtervelde – Diksmuide – Veurne). Het station van Kortemark bevindt zich op ongeveer 6km.

Omdat open ruimte schaars is maar essentieel voor de kwaliteit van het woonpatrimonium, wordt het aansnijden van nieuwe woongebieden afgeremd. Ter bescherming van de open ruimte legt de gemeente sterk de nadruk op het inbreidingsgericht werken in de dorpskernen en binnen het bestaande juridische aanbod. Binnen haar visie benadrukt de gemeente dat woonkwaliteit niet enkel bepaald mag worden door de kwaliteit van de woningen zelf maar evenzeer voldoende aandacht moet gaan naar een inpassing in het landschap, een groene inkleding, een gepaste woontypologie, een toegankelijke en verkeersveiligheid omgeving, voldoende parkeerruimte…

Gegevens

Adres
Zarrenstraat 1
Kortemark
Ontwerp
Studio Plus
Jaar realisatie
2017

Gekozen ontwerpers

Masterplan Zarren

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen