SW1510 Ontmoetingscentrum

Urbain

Beschrijving

Het gaat om een volledige architectuuropdracht voor ontwerp, leiding, controle en toezicht op de uitvoering.

De opdracht bestaat er in om een multifunctioneel en duurzaam ontmoetingscentrum te creëren in Pervijze.  Hiertoe gebeurde er reeds een opmaak van een ruimtelijke visie op een voorstel tot herbestemming van functieloze gebouwen en van reorganisatie van strategische sites in regio Westhoek – Diksmuide (Eindnota dd. 20.01.2012). Dit werd uitgevoerd door Room & Room, Leopold I-laan 11, 8000 Brugge na het afleggen van een participatietraject, waarbij er nog diverse scenario’s werden voor gelegd. .

Er werd globale energie-audit van de huidige gebouwen doorgevoerd in maart 2010 door Cenergie, in opdracht van Infrax.

In 2015 wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd rond de toekomstmogelijkheden voor het kerkgebouw.

Deze studie wordt uitgevoerd in opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale en past in een ruimere oefening waarbij 22 kerken in West-Vlaanderen worden doorgelicht.

In deze studie worden een aantal scenario’s onderzocht in hoeverre een aantal van de huidige functies van het OC kunnen worden ondergebracht in het kerkgebouw.

Deze studie wordt gefinaliseerd in de zomer van 2015. Het gaat om een haalbaarheidsonderzoek. Er zijn hieromtrent dan ook geen definitieve beslissingen genomen.

De architectuuropdracht zal er dan ook uit bestaan om op basis van alle voormelde onderzoeken en studies een definitief voorstel te ontwikkelen voor de toekomst van het OC Ten Bercle. Deze onderzoeken en studies zullen door de opdrachtgever ter beschikking gesteld worden samen met het bestek.

Zowel de bestaande gebouwen en site als het kerkgebouw kunnen hierbij in beeld komen.

Bij een visievorming over de toekomstige positie van het OC moet niet alleen vertrokken worden van een verderzetting van de huidige functies, maar ook nagedacht op evoluties in de toekomst. Een flexibel en duurzaam toekomstig gebruik behoort dan ook tot de ambities van dit project.

Gegevens

Adres
Nieuwpoortstraat 2
Pervijze
Ontwerp
Urbain

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen