SW1602 Masterplan

Palmbout Urban Landscapes/Korteknie Stuhlmacher/Orientes

Beschrijving

Aanleiding voor de opmaak van het masterplan, is de wens van het bestuur om op deze locatie een nieuw vrijetijdscentrum te bouwen. Daarnaast dienen ook de andere publieke (en private) functies geoptimaliseerd worden:

  • Uitbreiding en reorganisatie van het gemeentehuis
  • Andere locatiemogelijkheden voor buitenschoolse kinderopvang, Chiro en parochiaal centrum
  • CM-gebouw (recent gerenoveerd, maar waarvan tuin momenteel in gebruik is door buitenschoolse kinderopvang)
  • Parkeerfunctie
  • Publiek (evenementen)plein
  • Publiek groen
  • Eventuele integratie van bibliotheek in nieuw vrijetijdscentrum
  • Speeltuin
  • Voormalige telefooncentrale
  • Sociale en private woonmogelijkheden

Er dient mee werk gemaakt te worden van de behoeftebepaling voor het vrijetijdscentrum (kantoren dienst jeugd en cultuur, vergaderinfrastructuur, polyvalente recreatieve infrastructuur, theaterinfrastructuur, …) , en ook het dienstverleningsconcept en de reorganisatie en uitbreiding van het gemeentehuis dienen meegenomen.

Om dit alles mogelijk te maken, wenst de gemeente de mogelijkheden te onderzoeken om een deel van de gronden in eigendom te valoriseren in een woonproject via een externe private ontwikkelaar.

Gegevens

Adres
Wingene
Ontwerp
Palmbout Urban Landscapes – Korteknie Stuhlmacher - Orientes
Jaar realisatie
2017

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen