SW1604 Renovatie en uitbreiding gemeentehuis

Beschrijving

Het gemeentehuis in zijn huidige vorm bestaat al uit twee delen:

  • Het voorste oudste deel, dat ook nog steeds gebruikt wordt, is een herenhuis dat dateert van vóór 1914 en staat op inventaris bouwkundig erfgoed.
  • De uitbreiding werd aangebouwd in 1994.

Ruim 20 jaar later, is een nieuwe uitbreiding en grondige aanpak van het bestaande nodig.

Met de renovatie van de Sceure, werden de diensten vrije tijd (jeugd, sport, toerisme en zaalbeheer) naar daar geherlokaliseerd. Zo werd de acute nood van plaatstekort opgelost.

Gezien een aantal recente vooruitzichten, is er toch opnieuw nood aan uitbreiding:

  • Met de wettelijk voorziene opgelegde integratie van het OCMW in de gemeente, zouden de diensten van het OCMW logischerwijze ook in de gemeente ondergebracht worden: concreet gaat het om twee maatschappelijk werkers en één administratief bediende (de functies van secretaris en financieel beheerder zijn gezamenlijk voor gemeente en OCMW).
  • De lokale politie zit momenteel in een veel te groot gebouw en is zelf vragende partij voor onderkomen bij de gemeentediensten. Het gaat om 3 politiemensen.
  • B-Post wil zijn gebouw verkopen, maar wil wel de loketfunctie van de post op Oostvleteren behouden. Zij hebben een beveiligde ruimte van circa 30 m² nodig voor één bediende.

Een deel van de bijkomende noodzakelijke ruimte kan opgevangen worden door een reorganisatie van de twee delen van het bestaand gemeentehuis:

  • Globale reorganisatie van de bureaus en loketten
  • Omvormen van de huidige vergaderruimte beneden en raadzaal boven in burelen en/of loketten

In een nieuwe aanbouw kan dan een multifunctionele vergaderruimte ingericht worden, aangevuld met de nog nodige bureelruimtes.

Dit werd  al stedenbouwkundige afgetoetst: Een uitbreiding van het gemeentehuis is mogelijk op de achterliggende oppervlakte in woongebied, zijnde de parking op heden, die circa 380m² bedraagt. Rekening houdend met het doortrekken van de doorgang van 4 meter breedte, rest ongeveer 300m² bebouwbare oppervlakte. De parkeerruimte wordt opgeschoven naar achter, en wordt ingeplant op de achterliggende weide. Daartoe wordt de huidige doorgang van 4 meter breedte doorgetrokken en kan daarnaast ook nog toegang voorzien worden via de Spaarwegel (enkel voor fietsers en voetgangers). Misschien kan deze toegang voor fietsers en voetgangers uitgebreid worden zodat auto’s via deze Spaarwegel kunnen wegrijden maar dan moet nog een doorgang gerealiseerd worden naar de N8.

Zo komen we tot 3 delen – het voorste gebouw, de uitbreiding uit 1994 en de nieuwe aanbouw – die dan tot 1 logisch samenhangend geheel moeten geïntegreerd worden.

Een belangrijk luik in de werken is ook de aanpak van technieken. In eerste instantie de optimalisatie van energievoorzieningen, het volledig gemeentehuis wordt op vandaag nog steeds met elektriciteit verwarmd…

Gegevens

Adres
Kasteelstraat 39
Oostvleteren
Ontwerp
/
Jaar realisatie
project geannuleerd

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen