SW1701 Site Openluchtzwembad

Beschrijving

Het Openluchtzwembad werd op 11 juni 2009 door het Vlaamse gewest, Agentschap Onroerend Erfgoed, beschermd als "als monument van publieke vrijetijdsarchitectuur". De verderzetting van de functie als zwembad werd omwille van financiële en milieutechnische redenen stopgezet vanaf 2001.
Door de stad werd reeds een conceptnota met visieschets uitgewerkt over de gewenste herbestemming, deze conceptnota dient verder uitgewerkt te worden naar een concreet inrichtingsplan.
De voorgestelde ingrepen grijpen terug naar zowel de pré-zwembad periode, toen deze ruimte nog deel uitmaakte van het vestinggebied (3 fasen: XIV, XVII en XIX eeuw), als naar de verschillende fasen van het zwembadverhaal (eind 19de eeuw tot 2000). De landschappelijke inrichting dient gericht op een aantrekkelijke zacht-recreatieve invulling, rekening houdend met de historische context en de landschappelijke voorwaarden (vb wat de waterhuishouding betreft) en kwaliteiten. Er wordt gemikt op een divers doelpubliek van jong tot oud, gezinnen met kinderen, … . Een rustig verblijfspunt tijdens een verkenning van het vestingslandschap met ruimte voor een picknick, zit- en ligweide met gepast meubilair en ruimte voor een waterspeelzone voor kinderen. Anderzijds worden een aantal herkenbare elementen van de originele zwembadinfrastructuur, die verenigbaar zijn met het nieuwe ontwerp, behouden.
Daarnaast wordt ruimte en aandacht gevraagd voor de integratie van een artistiek project dat de visualisering van “Ieper Vredesstad” vormelijk en inhoudelijk verbeeldt. De ontwerper gaat na hoe en waar dit project best kan gesitueerd en geïntegreerd worden, en dit binnen de bredere ruimtelijke context van het project binnen het vestingslandschap.
De gewenste inrichting dient zich duidelijk en prioritair te focussen op het ‘teruggeven van de site Openluchtzwembad aan de Ieperling’. De haalbaarheid en mogelijkheden tot integratie van het artistiek project worden daarbij onderzocht.

Gegevens

Adres
Lange Torhoutstraat 54
Ieper
Ontwerp
Stramien
Jaar ontwerp
2018

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen