SW1801 Woonverdichting

Maat/Endeavour

Beschrijving

De doelstelling is het opstellen van een masterplan die de visie op de ontwikkeling van de wijk moet verfijnen en die moet uitmonden in de herziening van het RUP.

Er moet onderzocht worden, wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een ander type van bebouwing, die een mix van doelgroepen aantrekt? Wat is mogelijk om de publieke kwaliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld meer achteruit bouwen, waardoor er meer publieke ruimte ontstaat. Hoe kan er gestreefd worden naar een mix van doelgroepen?

De mogelijkheden moeten gezocht worden zowel op bouwblokniveau als op gebouwniveau (bv vergroten leefruimtes).

Het einddoel is een aantrekkelijke gediversifieerde ruimtelijke omgeving.

Gegevens

Adres
Westende
Ontwerp
Maat/Endeavour
Jaar realisatie
2019

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen