SW1901 Vroonhofsite

Veld

Beschrijving

De stad wenst om via ontwerpend onderzoek te komen tot een toekomstgerichte visie voor deze site. Hierbij dient op een geïntegreerde wijze ruimte te zijn voor publieke ruimte, groene ruimte waar de Vleterbeek deel van uitmaakt, voor de Academie+, het Huis van het Kind met de nodige ruimte voor parkeren met aandacht voor de ontsluiting van de site en de ontsluiting van de bestaande en toekomstige bebouwing langs de Ieperstraat (o.a. woonblok met 115 appartementen) en het Rekhof.

Door de vele ontwikkelingen in het stadscentrum is het mobiliteitsaspect zeer belangrijk. Hoe zal de site ontsloten worden en wat betekent dit naar de verkeersdruk binnen het centrum, welke oplossingen kunnen hiervoor worden aangereikt? Zeker omdat de site ook paalt aan verscheidene scholen en de overwelfde Vleterbeek op vandaag al als een soort ‘schoolstraat’ (verbinding tussen diverse scholen en het stadscentrum) fungeert.

Het stadscentrum heeft reeds wateroverlast gekend op/via deze site. Binnen het ontwerpend onderzoek dient dan ook nagegaan op welke manier wateroverlast in de toekomst kan vermeden worden. Het aspect integraal waterbeheer is dan ook belangrijk.

Wegens het strategisch karakter van dit masterplan is participatie niet alleen van belang voor de stakeholders en de aanpalende bewoners maar ook voor de ruimere bevolking.

Gegevens

Adres
Vroonhof Poperinge
Ontwerp
Veld
Jaar ontwerp
2019

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen