SW2002 Centrumplein en sociale woningen

Beschrijving

De brandweerkazerne in het centrum van Deerlijk is verhuisd naar een nieuwe locatie. De locatie van deze site, het bouwblok tegenover het gemeentehuis met op heden een klein parkje, een leegstaande brandweerkazerne, kantine, kantoor en de omliggende publieke ruimte, heeft de potentie om de centrumplek van de gemeente te worden.
In de voorbije jaren werd een bevraging georganiseerd bij de bevolking om hun vragen en noden in kaart te brengen. Ontmoeten, spelen en rusten vormen de synthese. Het centrum van Deerlijk mist immers een duidelijke centrumplek.
Via de opmaak van een masterplan door de intercommunale Leiedal heeft het bestuur de visie ontwikkeld om de site van de kazerne te vrijwaren van bebouwing en ruimte te creëren voor ontmoeting, spel en rust. Het oude brandweerkantoor zal te koop worden aangeboden als horecazaak. De leegstaande kazerne wordt in de tussenfase in gebruik genomen als tijdelijke plek voor socioculturele activiteiten. De gemeente lanceerde een oproep naar tijdelijke initiatieven (https://www.deerlijk.be/kazerne). Centraal in het park, ter hoogte van de huidige brandweerkazerne, wordt een overdekte luifel/constructie voorzien waaronder evenementen kunnen plaatsvinden.
Ondertussen stellen zich nieuwe uitdagingen in de omgeving. Het aangrenzende sociale woonproject voldoet niet meer aan de huidige normen. Een vervangbouwproject is noodzakelijk en biedt de potentie om de nieuw woningen te integreren in een parkaanleg. Ook het oude brandweerkantoor en een aantal percelen rondom de site van de oude brandweerkazerne komen in termijn in beeld voor nieuwe invulling. Dit maakt de opdracht complexer. Deze site verdient omwille van zijn ligging meer dan gewone aandacht. Er moet ingezet worden op kwaliteitsvol ontwerp die het centrumpark en sociaal woonpark vormelijk integreren.
Om tot een kwalitatieve weloverwogen herinrichting te komen van de site van de oude brandweerkazerne wil het gemeentebestuur nog eens grondig nadenken over de volledige omgeving door een inrichtingsplan voor het
projectgebied (zoals aangeduid op bovenliggende kaart) op te maken vooraleer over te gaan tot de concrete aanleg van het centrumpark. Hierbij mag de voorgestelde inrichting van het masterplan in vraag gesteld worden en moeten de nieuw te bouwen naastliggende sociale woningen geïntegreerd worden in het ontwerp

Gegevens

Adres
Rodenbachstraat Deerlijk
Ontwerp
Veld

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen