SW2004 Stationsomgeving

Beschrijving

De opdracht omvat het opmaken van een ontwikkelingsvisie voor de herwaardering van de stationsomgeving van Poperinge. Via ontwerpend onderzoek wordt een Masterplan opgemaakt dat actief kan gebruikt worden om de publieke ruimte van de stationsomgeving in te richten.
Concreet betekent dit dat de visie uitwerking krijgt in drie conceptuele ontwerpscenario’s, zowel in beeld als in woord en met een budgettering. Eén ontwerpscenario zal uitgewerkt worden met stappenplan en bijhorende kostenraming.
Het masterplan moet in dialoog met verschillende stakeholders uitgewerkt worden en voorgelegd worden aan de bevolking.

Het stadsbestuur heeft al enkele concrete ideeën die in het kader van het masterplan dienen te worden onderzocht en verder te worden uitgewerkt:
• Het aansluiten van het Quintenswandelpad op de stationsomgeving via de oude spoorwegbedding tussen de Nieuwstraat en de Professor Dewulfstraat; Dit kadert in het doel om een veilige wandel- en fietsverbinding te realiseren tussen het stadscentrum en de stationsomgeving.
• De uitbreiding van de stationsparking langs de kant van de Nieuwstraat;
• De uitbreiding van het stationsplein langs de kant van Ieperstraat door middel van het verwerven van enkele woningen op de hoek van de Ieperstraat en de Nieuwstraat;
• Het verbeteren van de toegankelijkheid voor personen met een beperking door het verhogen van de perrons.
• Het uitbouwen van de stationsomgeving tot een duurzaam ingericht mobiliteitsknooppunt, met inplanting van noodzakelijke voorziening zoals parkeerplaatsen voor deelwagens en opladen van electrische voertuigen, fietsstallingen en -lockers, inplanting halte-infrastructuur bussen, ….

Daarnaast dient ook een eventuele nieuwe invulling van het stationsgebouw aan bod te komen, voor het geval dat de dienstverlening bij de stationsloketten verder afgebouwd zou worden. Deze vraag betreft het onderzoeken van de potentiële mogelijkheden van functionele invulling van het stationsgebouw. De vraag betreft niet het onderzoeken van de fysieke (her)inrichting ervan.

Gegevens

Adres
Stationsplein Poperinge
Ontwerp
Veld

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen