SW2103 Parkbegraafplaats

Beschrijving

Bij de ingebruikname van de nieuwe stedelijke begraafplaats in 1974 in de Dadizelestraat te Menen werd de oude begraafplaats gesloten. Vanaf toen werden enkel nog bijzettingen in bestaande concessies toegelaten, en dus geen nieuwe graven meer. De locatie van deze site (in het centrum van de stad, aansluitend aan het stationsplein), heeft de potentie om uit te groeien tot een belangrijke groenpool in het centrum van de stad.

De begraafplaats heeft alle typische kenmerken van de meeste oude versteende begraafplaatsen of kerkhoven, nl. paden in open verharding (rode mijnsteen), weinig groenelementen, lage beeldkwaliteit … In de huidige constatatie vergt de begraafplaats veel intensief onderhoud. Naar aanleiding van de implementering van het decreet duurzaam gebruik van pesticiden in 2013 en het verbod op het gebruik van pesticiden door openbare diensten vanaf 2015 staat o.a. het groenbeheer en voornamelijk het onkruidvrijhouden van de open verhardingen op de oude begraafplaats(en) onder zware druk.

Het historisch karakter van deze begraafplaats vertaalt zich in de aanwezigheid van belangrijk funerair erfgoed, zoals: het mausoleum, oudstrijdersperk, graven van gesneuvelde soldaten, weerstanders, oorlogsslachtoffers, notabelen en personen welke een betekenis hebben gehad hebben voor de Stad Menen. Ook bepaalde grafmonumenten zijn waardevol omwille van hun architectuur. Daarnaast wordt nagenoeg de volledige begraafplaats ommuurd en bestaat de hoofdtoegang uit een ijzeren art-deco hek tussen twee geprofileerde arduinen pijlers.

Naast het bezoeken van dierbare overledenen wordt de begraafplaats tijdens de openingsuren ook gebruikt als rustige wandelroute tussen de Zandputstraat/Ieperstraat en de Guido Gezellelaan. Deze locatie is op heden reeds een belangrijke schakel in het traag netwerk van de stad, maar heeft door zijn ligging, schaal en groen karakter de potentie om dit op te krikken.

Om tot een kwalitatieve herinrichting van de begraafplaats te komen wil het stadsbestuur de functie als begraafplaats verder opentrekken naar een groene oase in een verstedelijkte omgeving. Daar waar mensen niet alleen komen om hun overledenen te herdenken of zich te bezinnen maar ook een plaats waar men wandelend tot rust kan komen.

Het is de bedoeling om de heraanleg van de begraafplaats te kaderen in harmonisch park- en groenbeheer en volgens het vademecum toegankelijke begraafplaatsen.

De omvorming van de versteende begraafplaats tot een groene begraafplaats met een parkfunctie wil de stad Menen (deels) nog deze legislatuur gerealiseerd zien.

Gegevens

Adres
Zandputstraat Menen
Ontwerp
Fallow + Plant en Houtgoed

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen