SW2201 Gaverdomein

Beschrijving

De gemeente wenst een gewogen en gedragen toekomstvisie voor de site Gaverdomein, en een visie op de verwachte sociale woonontwikkeling op de depot-site.

Het is de intentie van het bestuur om naar één fysiek geïntegreerd organisatie te gaan waarbij de diensten van het sociaal huis samen met de andere gemeentelijke diensten werken vanuit één locatie. In dit kader zullen ook de jeugddienst en de sportdienst verhuizen naar een nieuwe campus die zal ontwikkeld worden in de omgeving van het huidige gemeentehuis. Hierdoor zullen het kasteel en het gebouwtje van de jeugddienst  dus op termijn vrij komen.

Het huidige depot van de gemeentelijke technische dienst in de Stationsstraat grenst aan het Gaverdomein. In de loop van 2022 verhuist het depot naar een nieuwe site in de Weverijstraat. Op de site van het depot komt een sociaal huisvestingsproject met 28 wooneenheden (richtinggevend aantal). Het is belangrijk dat het sociale woningbouwproject op een kwaliteitsvolle manier geïntegreerd wordt in het park. Bovendien biedt dit ook mogelijkheden om in te zetten op dubbelgebruik (bv. parkeergelegenheid) en om een nieuwe toegang voor traag verkeer te creëren naar het park..

Om tot een kwalitatieve weloverwogen herinrichting te komen van het park wil het gemeentebestuur – in samenspraak met de gebruikers van het park - nog eens grondig nadenken over de volledige omgeving door een inrichtingsplan voor het projectgebied (Gaverdomein & depotsite) op te maken vooraleer over te gaan tot de concrete heraanleg van het park. Hierbij moeten de nieuw te bouwen sociale woningen op de site van het huidig technisch depot geïntegreerd worden in het ontwerp.

Gegevens

Adres
Stationsstraat Deerlijk
Ontwerp
Atelier Romain/MAF architecten

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen