SW2202 Chartreuse

Beschrijving

Het Chartreusegebied situeert zich in de Groene Gordel ten zuiden van Brugge, tussen de kern van Brugge (N) en die van Loppem (Z) in. De Groene Gordel bestaat uit een geheel van enerzijds in het oosten kleinschalige en eerder gesloten gras- en hooilandgebieden en anderzijds in het westen gelegen boscomplexen. Samen vormen deze gebieden landschappelijk een nog vrij gaaf en goed aaneengesloten open gebied aan de zuidelijke rand van Brugge.

Het feitelijke studiegebied wordt begrensd door de autosnelweg E40 / A10 in het zuiden, de Koning Albert I-laan / N397 aan westzijde en de spoorlijn 66 Kortrijk-Brugge aan oostzijde. De noordelijke grens van het gebied wordt verder bepaald door boscomplexen aan de oost- en westranden, de site van UNIE-K - Ons Erf (provinciale voorziening voor personen met een beperking), de historische hoeve ‘Groot Magdalenagoed’ die via een dreef oostelijk aansluit op de Heidelbergstraat / N309 en een door infrastructuren omsloten open ruimtegebied met cultuurhistorische waarde.

Het gebied zelf is op vandaag grotendeels in gebruik als landbouwgebied rondom de centraal gelegen hoeve ‘Klein Magdalenagoed’. Palend aan de Koning Albert I–laan bevindt zich de districtspost van AWV district Brugge.

De opdracht bestaat in het uitwerken van een solide kader – een masterplan – voor de ontwikkeling van Chartreuse waarin deze ambities (hieronder opgelijst) in samenhang met elkaar verder vorm krijgen. Het masterplan moet het framework aanreiken om een kwaliteitsvolle en klimaatrobuuste ontwikkeling over een langere periode gefaseerd en onderbouwd te kunnen realiseren en sturen.

  • Groenstructuur – Groene Gordel
  • Water
  • Erfgoed
  • Bedrijfsgebouwen
  • Gefaseerde uitgifte
  • Mobiliteit
  • Klimaat
  • Co-creatieteam

Gegevens

Adres
Koning Albert I-laan Brugge
Ontwerp
Bopro/Ingenium/Omgeving

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen