SW2203 Ontwikkeling binnengebieden

Beschrijving

De gemeente wenst kwaliteitsvolle groene stapstenen doorheen het centrum om extra zuurstof te geven.   De doorwaadbaarheid van het centrum via verweven groen en blauwe netwerken dient bij elke ontwikkeling meegenomen te worden.   De gemeente wenst met deze studie niet alleen tegemoet te komen aan de noodwendigheden inzake duurzaamheid en klimaatadaptatie, maar wil ook inzetten op een meer attractieve stedenbouwkundige onderlegger waarbinnen een aangenaam leefmilieu voor oud en jong tot stand kan komen.

Het is opvallend in de ruimtelijke structuur van de gemeente dat er een aantal interessante (resterende) binnengebieden zijn die de gelegenheid bieden om op deze groene stapstenen te werken, zowel bij het aansnijden van deze binnengebieden zelf als de afwerking van de randen van deze al dan niet reeds ontwikkelde gebieden.  Deze binnengebieden kunnen maximaal ingezet worden om te beantwoorden aan de noden voor de gemeente met de nodige aandacht voor de inrichting van de publieke ruimte en een aangename doorwaadbaarheid doorheen het centrum.  Een vraag tot ontwikkeling van een woonproject is gekoppeld aan een bepaalde graad van ruimtebeslag waar de uitdaging van een stedenbouwkundige kwalitatieve inrichting aangegaan kan worden.

Momenteel blijven er nog een aantal strategische locaties in het centrum over waarbij het essentieel is om deze op een doordachte manier te laten aansnijden of herontwikkelen. 

De ambitie is om een kwaliteitsvolle stedenbouw toe te passen.   De gemeente voorziet in haar vernieuwing van de markt voor een vergroening door onder meer een uitbreiding van het gemeentepark en aangename groene verblijfsplekken op de markt.  De gemeente wenst de ambitie op te schalen en de principes niet enkel op het openbaar domein toe te passen maar ook bij private ontwikkelingen en zo de win voor de gemeente eruit te halen met extra groene stapstenen.

Gegevens

Adres
Meulebeke
Ontwerp
Plan +/Space-Lab/Vectris

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen