SW2205 Stationsplein

Beschrijving

Roeselare is de stad van de vooruit en de commerce, maar evenzeer van een sterk klimaatverhaal. Beide speerpunten vormen de onderlegger van een geplande herinrichting en herwaardering van het stationsplein. Het Kernplan 2 wil met diverse acties de lokale economie in het kernwinkelgebied van de stad versterken. Dit houdt onder meer in het versterken van de belevingswaarde van het openbaar domein in en rond het kernwinkelgebied. Dit vertaalt zich onder andere in het verhogen van de belevingswaarde op het stationsplein met bijzondere aandacht voor een betere toeleiding van bezoekers naar het kernwinkelgebied via de Ooststraat.

Binnen het EFRO-project KiCK ziet Roeselare dan ook een uitgesproken kans om van het stationsplein een verbindend plein in het hart van het kernwinkelgebied te maken. Dit alles in relatie tot het in 2018 vernieuwde stationsgebouw. Op datzelfde moment werd ook het stationsplein heringericht. Met deze opdracht voegen we een laag toe aan het bestaande plein op basis van een analyse van het huidige gebruik van het plein. Zo zijn een aantal knelpunten ontstaan, maar vooral zijn een aantal potenties ontstaan die de huidige inrichting kunnen optimaliseren in functie van doorwaadbaarheid en verblijf.

We zoeken een team dat kan instaan voor een sterke stedenbouwkundige visie voor een betere inrichting van het stationsplein. Die inrichting focust zowel op het infrastructurele, mobiliteitstechnische als landschappelijke aspect als extra laag boven het huidige plein.

We zoeken daarvoor ontwerpers met goesting om van het stationsplein de toegang tot de stad te maken en met voeling voor stedelijk ontwerp. Het plein heeft na de geslaagde heraanleg van Bas Smets nood aan een extra injectie. We zoeken peper en zout om het plein meer te laten zijn dan een plein. Een plein met een leesbare circulatie naar het kernwinkelgebied, een plein met rustplekken en met aandacht voor de huidige terrassen, de fietser en de toekomstige nieuwe looplijnen die ontstaan. We zijn niet op zoek naar het toevoegen van een aantal bloembakken of een extra zitbank. We zoeken een concept dat zich later verder kan doorvertalen binnen het studiegebied. Als antennes van het stationsplein of als tentakels die tot diep in de stad doordringen.

Gegevens

Adres
Stationsplein Roeselare
Ontwerp
Fallow + Plant en Houtgoed+Ruth Soenen

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen