SW2207 Masterplan

Beschrijving

De stad Diksmuide is bezig met een partiële herziening van het GRS Diksmuide. Daarnaast is de provincie aan de slag met de afbakening van het kleinstedelijk gebied Diksmuide. Hiervoor hebben de stad Diksmuide en de provincie een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierin heeft de stad een engagement genomen om een onderzoek uit te voeren rond densiteit en kwaliteit van de stedelijke woonwijken in de stad.

De stad wenst hiervoor over een gedragen ontwikkelingsvisie en over een operationeel kader te beschikken om verdichting en inbreiding binnen de stad te kunnen aansturen.  Deze opdracht  moet uitmonden in een operationeel kader voor de stad voor het beoordelen van woonprojecten en het aansturen van ontwikkelingen. Hierbij dient een uitspraak te gebeuren over typologie, richtlijnen en beeldkwaliteit.  Dit kader kan worden door vertaald in een actieplan om een aantal tools aan te reiken om hiermee als stad verder aan de slag te gaan om kwaliteit in de woonprojecten te stimuleren en af te dwingen. Er dient aangetoond op welke manier dergelijke handvaten het best kunnen opgebouwd en verankerd worden.

De stad wenst hiermee onmiddellijk aan de slag te kunnen gaan in het vergunningenbeleid maar wenst dit ook als basis te gebruiken voor het toekomstig woonbeleid binnen het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan en een mogelijke herziening van het GRUP centrum.

Het is aan het ontwerpteam om een passend eindproduct voor te stellen.

Het stadsweefsel is ruimer dan het historische bebouwde weefsel, het stadscentrum. Het gaat hierbij ook om de invalswegen de omliggende woonwijken waaronder bijvoorbeeld de beeldbepalende Sint Sebastiaanswijk, een verkavelingswijk uit de jaren ’50-‘60.

Daarnaast wenst de stad samen met de provincie dieper in te gaan op een aantal hefboomprojecten waarbij via ontwerpend onderzoek wordt onderzocht naar do’s en dont ’s, naar krachtlijnen en randvoorwaarden voor kwaliteitsvolle inbreidingsprojecten. Mogelijke hefboomprojecten zijn onder meer de omgeving van de stationsomgeving, de Bloemmolenkaai, site Galileïstraat, …

Voor de provincie zal dit ook als input dienen voor de herziening van het PRUP voor het kleinstedelijk gebied Diksmuide.

De doelstelling van de opdracht is dus tweeledig:

  • Enerzijds een duidelijke visie en operationeel kader opmaken voor verdichting, hoger bouwen (‘heat-map’) en inbreiding waardoor de stad een beoordelingskader heeft voor projecten /vergunningen
  • Anderzijds via ontwerpend onderzoek de potenties/randvoorwaarden van de hefboomprojecten scherp stellen.

Gegevens

Adres
Diksmuide
Ontwerp
Plusoffice

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen