SW2301 Masterplan Warande

Beschrijving

Het domein De Warande is een waardevol stuk groen in de stad Torhout. Het domein heeft grote kwaliteiten op vlak van natuurlijk en avontuurlijk spelen en is dan ook de thuisbasis voor de stedelijke speelpleinwerking.

Naast de georganiseerde speelpleinwerking is het terrein vrij toegankelijk op woensdagen en in het weekend. Op woensdag- en zaterdagnamiddag houdt Tordale de cafetaria open. Tordale is een instelling die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt en zoekt naar opportuniteiten om hun mensen te betrekken in de lokale samenleving.

De stad wil de terreinen en gebouwen op het stedelijk speelplein opwaarderen, uiteraard met behoud van de aanwezige kwaliteiten. We willen dit doen binnen een globale visie. Er moet dus in eerste instantie een masterplan opgemaakt worden voor de ganse site, dat de gewenste ontwikkelingen en kansen aangeeft, ordent en uitwerkt.

Het terrein maakt deel uit van de eigendom van VZW Parochiale werken. Binnen deze eigendom heeft de  stad een erfpacht op de speelterreinen. Een ander deel is in erfpacht van de Tennisclub Houtland. Daar zijn tennisterreinen, parking en clublokaal gevestigd. De beide terreinen zijn volledig gescheiden van elkaar.

Aansluitend op de eigendom van de VZW Parochiale Werken kocht de stad de site Leda aan. Het betreft een voormalig bedrijfsgebouw in de Warandestraat. Het doel van deze aankoop is onder meer om het speelplein beter toegankelijk te maken.

Gegevens

Adres
Aartrijkestraat Torhout
Ontwerp
Dérive, Stefaan Jamaer en Atelier Veldwerk

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen