SW2302 Jeugdaccommodatie KSA

Beschrijving

De huidige accommodatie voldoet niet meer aan de noden om beide groeperingen goed en veilig te huisvesten. Er is op heden te weinig comfort:

 • Te weinig binnenruimtes: zowel kleine als grote lokalen
 • Te krappe bergingsruimte voor het jeugdbewegingsmateriaal
 • Geen goed uitgeruste keuken
 • Sanitair dat de wensen overlaat. Geen douches.

 

Mobiliteit op het domein Sperregem

Naast de huidige verouderde accommodatie is de toegang tot de site Sperregem eveneens een knelpunt. De Bruggestraat is de enige toegang tot de site , deze is een ‘drukkere’ verkeersader in Torhout, en in de periode van jeugdactiviteiten is de verkeers- en parkeerdruk zeer hoog. Dit komt uiteraard door de werking van de beide KSA-groepen en de Scouts-groep, alsook de activiteiten op de site Velodroom van KM Torhout.

Ambities

VZW Sperregem Bouwt wil nieuwe lokalen voor de jeugdbewegingen KSA s’ Gravenwinkel en KSA Marie Mo.

De site Sperregem wordt vandaag niet optimaal gebruikt door de versnipperde kleinere en oudere gebouwen voor de werking van verschillende groepen op het domein. Het nieuw multifunctioneel lokaal moet een accommodatie zijn die vertrekt vanuit de behoeften van de kinderen en de jeugd.

Trefwoorden voor de nieuwe jeugdaccommodatie:

 • Speelsheid en speelvriendelijk
 • Creativiteit
 • Robuustheid
 • Creatief omgaan met het beperkt budget
 • Duurzaamheid

Het multifunctioneel lokaal van beide KSA moet locatie bieden voor beide groepen waarvan ook er ook extra aandacht en geborgenheid moet zijn voor de kleinere leeftijdsgroepen. Voor de inrichting van de accommodatie zijn er aantal vereisten om de goede werking de beide KSA’s te garanderen: polyvalente ruimte, specifieke lokalen, sanitair blok, keuken, voldoende berging, barruimte en een overdekte buitenruimte.

Tijdens de drukke zaterdagmiddag blijft de toegang tot het domein Sperregem beperkt tot de smalle poortinkom langs de Bruggestraat (zie foto). VZW Sperregem wenst na te denken over een bredere ontsluiting van het hele domein bijvoorbeeld via de Sint-Jozefstraat. (vb. centrale inkom fietsers met fietsenstalling).

Ook de toegankelijkheid en de doorwaadbaarheid van het domein vinden we belangrijk in combinatie met een natuurlijke omheining (veiligheid kinderen). De site Sperregem is nu slechts toegankelijk voor 3 jeugdbewegingen. Het domein mag ruimer toegankelijk worden mits een groene natuurlijke omheining (veiligheid kinderen) en mits een toegangspoort. Het zou ook mogelijk moeten zijn om de site doorwaadbaar te maken voor buitenstaanders naar het oud-kerkhof en de site Velodroom. Op die manier kan het domein ook voor niet-leden van de groepen een groene doorsteek vormen van aan de Bruggestraat tot aan de voetbalterreinen Velodroom.

Er kan ook nagedacht worden over extra spelelementen in het landschapsgeheel, zonder hiervoor specifieke landschapsontwerpers aan te stellen. Dit budget dient ook apart geraamd te worden en valt buiten de totale bouwkost (zie onder). Het spelelement is essentieel – de site moet uitnodigen om te spelen en te ravotten zonder veel toevoegingen te moeten doen.

Enkele grotere ambities:

 • Speelsite en speelvriendelijk: De jeugd staat centraal in de accommodatie en de werking van de wekelijkse activiteiten. KSA zet zich om een zo inclusief mogelijk plaats te zijn waar iedereen kan komen ontspannen en ontwikkelen. De accommodatie moet speels, veilig en inclusief zijn om deze werking maximaal kansen te geven.
 • Betaalbare toekomst: we wensen een gebouw te realiseren dat ontworpen is met zicht op de toekomst, zoals energie-efficiënte verwarming , sturing via digitale sleutels, regenwaterrecuperatie voor sanitair, een basis met beperkt budget.
 • Robuust en basic: een jeugdaccommodatie moet tegen een stootje kunnen. Het is een gebouw met uitersten: dikwijls leeg maar ook dikwijls eivol, met veel kinderen en jeugd.
 • Aanpak van het verkeersknelpunt Bruggestraat

Gegevens

Adres
Bruggestraat Torhout
Ontwerp
nog niet gekend

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen