SW2303 Rostunesite Sijsele

Beschrijving

Stad Damme is al langer van plan om haar OC Rostune (Stationsstraat 13, Sijsele) te onderwerpen aan een totaalrenovatie.

Het gebouw dat in 1969 in gebruik werd genomen en tal van functies herbergt of geherbergd heeft (conciërge, theaterzaal, foyer, bar, buitenschoolse kinderopvang, muziekateliers, polyvalente ruimtes voor scholen en verenigingen,…) is helemaal op en niet meer toegespitst op de actuele noden van de stad en haar diverse gebruikers.

In aansluiting op bovenstaande ambitie werd vastgesteld dat ook de aanpalende gemeentelijke turnzaal en de 2 scholen die op een letterlijke steenworp van elkaar onderwijs aanbieden (GBS Het Spoor en VBS Sint-Maarten) verschillende renovaties nodig hebben.

Het geheel is vaak veel meer dan de aparte onderdelen, en wanneer we de ganse site in ogenschouw nemen, incl. Rostune, turnzaal en de beide scholen, komen we tot een projectgebied van ± 9.850 m², zie bijlage.

Dit projectgebied is bovendien bijzonder strategisch gelegen, pal in het dorpscentrum van Sijsele, tussen de Stationsstraat en de Dorpsstraat (de 2 meest bereden assen van Sijsele) en tussen het aanpalende Lindeplein en verderop de zorgsite, het lokaal dienstencentrum en de in ontwikkeling zijnde nieuwe woonsite Stakendijke. In feite ligt de projectzone langs een zeer strategische trage as die reikt van de kerk/markt over het Lindeplein en de oude spoorwegbedding tot de zorgsite en de verschillende woonwijken van ’t Veld en Stakendijke.

Door de projectzone als één geheel te benaderen, kunnen wellicht tal van synergiën gerealiseerd worden: op vlak van onderwijs en kinderopvang, maar ook op vlak van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Het is een projectzone die zowel op vlak van buurtontmoeting en -verbondenheid als op vlak van mobiliteit een enorme impact kan hebben en een opwaardering kan bieden aan de veel ruimere dorpskern. Wie weet is zelfs een bepaalde vorm van doorwaadbaarheid en groene long mogelijk.

In feite gaat het initiële idee van de renovatie van OC Rostune nu dus over een heus urbanisatieproject.

Binnen dit urbanisatieproject is vooreerst een patrimoniumstudie relevant, die de haalbaarheid van herinvulling/afbraak van de betrokken gebouwen analyseert, maar tevens de mogelijkheden onderzoekt van ontsluiting en doorwaadbaarheid binnen de ruimere dorpskern van Sijsele. De impact van alle ontwikkelingen rondom (Romeinse wijk, Wijk van de Toekomst, …) is relevant om mee te nemen. Het is in die zin niet onlogisch en zelfs aangewezen om een omgevingsanalyse en participatief traject mee te nemen in de opdracht. Dit laatste zal bovendien het draagvlak voor het project vergroten.

De gemeente creëert een sociaal netwerk dat ingebed is in de buurt en in het sociaal-cultureel weefsel. Het ontwerp speelt optimaal in op lokale behoeften en noden.

Een brede school creëert een brede leer- en leefomgeving, zowel tijdens schooltijd als tijdens vrije tijd. “De school is een dorp.” Belangrijk uitgangspunt is dat een eventuele fusie tussen de beide scholen op vandaag geen voorwerp van debat is, en als dusdanig geen deel uitmaakt van deze opdracht. Daarnaast is relevant om weten dat in de direct omgeving van de site op vandaag een aantal panden/percelen te koop staan, die mogelijks opportuniteiten bieden op vlak van groenontwikkeling en/of ontsluiting/doorwaadbaarheid.

Gegevens

Adres
Stationsstraat 13
Damme
Ontwerp
CRIT/Leidsman/Suunta

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen