SW2304 Landschappelijke inrichting en visualisatie Walraversijde

Beschrijving

De ontwerpers maken een visie voor de landschappelijke inrichting en de visualisatie van de verdwenen vissersnederzetting Walraversijde om de authenticiteit en belevingswaarde van het provinciedomein te vergroten.

Binnen deze visie worden volgende zaken meegenomen:

  • Een landschappelijke inrichting van de zone “Middeleeuws Walraversijde” binnen het provinciedomein Atlantikwall Raversyde
  • Een creatieve visualisatie van de verdwenen kerktoren en de schaalgrootte van de verdwenen vissersnederzetting
  • Een innovatieve ontsluiting van de bestaande, gereconstrueerde vissershuizen
  • Het ontsluiten van de 3D-visualisaties die in de museale binnenruimte worden getoond, in de buitenruimte
  • Het linken van deze verschillende elementen binnen een totaalbeleving

Bij het uitwerken van de visie dient voldoende rekening gehouden te worden met familievriendelijkheid en speelsheid. De site wordt zowel door individuele bezoekers als door groepen bezocht. Ook de integrale toegankelijkheid staat bovenaan de lijst van aandachtspunten. Hiervoor dienen de toegankelijkheidsprincipes, gedefinieerd door Toerisme Vlaanderen, doorheen het volledige (ontwerp)proces te worden toegepast. De site zal gratis en permanent toegankelijk zijn. Hiermee dient rekening te worden gehouden op vlak van veiligheid en vandalisme.
Aangezien een deel van het project met Europese (Interreg Vlaanderen-Nederland) en Vlaamse middelen (Toerisme Vlaanderen) wordt gefinancierd, zal het ook belangrijk zijn om niet enkel naar het verleden en het heden te refereren maar ook de blik op de toekomst te richten en linken te leggen met vervuiling, klimaatverandering en zeespiegelstijging. Omwille van de herkomst van een deel van de projectmiddelen moet ook rekening gehouden worden met enkele deadlines. De scenografische visie, alsook het ontwerp dient eind 2024 te worden afgeleverd. De uitvoering van de werken moet half juni 2026 worden afgerond.

Gegevens

Adres
Nieuwpoortsesteenweg 636
Oostende
Ontwerp
Kollektif Landscape

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen