SW2401 Fietsbrug

Beschrijving

Een veilige fietsverbinding tussen de kernen van Gullegem en Wevelgem staat al vele jaren als een belangrijke actie in het mobiliteitsplan van de gemeente Wevelgem. De vroegere bovenlokale functionele fietsroute (BFF), die via de Gullegemstraat en Kon. Fabiolastraat verliep, kende enkele fietsonveilige kruisingen (o.a. t.h.v. het op- en afrittencomplex nr. 1 (Gullegem-Moorsele)) en ook de fietsinfrastructuur langs de Gullegemstraat en Kon. Fabiolastraat was onvoldoende kwalitatief.

De gemeente Wevelgem gaf aan intercommunale Leiedal de opdracht om potentiële alternatieve, fietsveilige verbindingen tussen de kernen van Gullegem en Wevelgem onderzoeken. Daartoe werd een startnota opgemaakt, waarin verschillende tracés onderzocht werden alsook een afweging gemaakt werd tussen fietsbrug of -tunnel. Op basis van een uitgebreid onderzoek werd, rekening houdend met verschillende factoren (zoals mobiliteit, veiligheid, haalbaarheid, ruimte en landschap, en duurzaamheid), geconcludeerd dat het voorgestelde ‘tracé 1’ het meest geschikt is.

Via de Selectie WinVorm wordt een ontwerper/bureau/consortium gezocht dat de betrokken partners de nodige ontwerpmatige én technische input geeft om verdere stappen te zetten in het formuleren van een concreet project. Dit omvat het uitwerken van een aantal mogelijke scenario’s voor de uitwerking van het geheel van brug en aanlooproutes. Aan de hand van deze scenario’s wordt, in een gezamenlijk overlegtraject met de verschillende partners, gekomen tot een voorkeurscenario met

  1. een concrete locatie voor de aanlooproutes en de fietsbrug,
  2. alsook een eerste beeld van de toekomstige brug dat indicatie geeft van de gewenste beeldkwaliteit en uitzicht.

Gegevens

Adres
A19 Wevelgem

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen