OW1302 Ideeëntuinen Mauritspark

TV LAMA landscape/StudioK

Beschrijving

De huidige ideeëntuintjes centraal in het park zijn weinig inspirerend en bieden geen meerwaarde voor de visie en doelstellingen van het ANB. Aangezien er reeds voldoende aanbod aan voorbeeldtuinen wordt voorzien door private initiatieven, is het een logische keuze om binnen deze zone van het park op zoek te gaan naar oplossingen voor de uitdagingen die zich stellen binnen het ontwerp en beheer van publieke groene ruimtes. Het ANB is van oordeel dat in deze zone ruimte is voor een groeninvulling die inspirerend kan werken naar andere openbare besturen, instellingen, scholen e.a. toe.

In het bijzonder dient de ontwerper op zoek te gaan naar een transformatie van de huidige voorbeeldtuintjes naar een parkzone met gebruik van beplanting in een publieke context. Deze zone dient dan ook voor het toepassen van variërende en experimentele beplantingsconcepten.

Het staat de ontwerper vrij een thematische inrichting voor te stellen, verschillende schalen te gebruiken, paden en andere infrastructuren te verleggen, aan te vullen of te verwijderen binnen deze zone.

In ieder geval dient de betreffende zone een betere samenhang en een logische indeling te krijgen dan nu het geval is.  

Gegevens

Adres
Louisweg Nieuwpoort
Ontwerp
TV LAMA landscape/StudioK
Jaar ontwerp
2013

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen