OW1303 Woonzorgcampus Sint Rembert

Plusoffice/Karres Brands

Beschrijving

Torhout is een goed uitgeruste kleine stad gelegen in het midden van West-Vlaanderen. Momenteel is het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Torhout lopende dat uitvoering geeft aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De Provincie West-Vlaanderen treedt bij dit afbakeningsproces op als initiatiefnemer. Dit afbakeningsproces heeft als doel aan te geven waar stedelijke ontwikkeling gestimuleerd wordt en waar bijkomende stedelijke activiteiten een plaats kunnen krijgen. Binnen dit afbakeningsproces wenst de provincie tegemoet te komen aan de vraag van het Sint-Rembertziekenhuis om een volledige woonzorgcampus op te richten aan de overkant van de Noordlaan (R 34 of ring van Torhout).

 

De site voor de uitbreiding van de woonzorgcampus ligt in het noordoosten van de stad en vormt de schakel tussen het stedelijk weefsel en de overgang naar het open landschap met zicht op het plateau van Wijnendaele. Dit plateau vormt een structurerende heuvelrug voor Torhout en omgeving. In bijlage is de maximale contour opgenomen voor de site van de woonzorgcampus. De huidige ziekenhuiscampus is aan de overzijde binnen de ring gelegen.

 

Gezien de ruimtelijke impact van deze toekomstige campus en het belang van deze site als schakel tussen stad en landschap, wenst het provinciebestuur een masterplan op te stellen dat de verdere ontwikkeling moet kaderen en dat als basis zal dienen voor de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan binnen het afbakeningsproces.

Binnen dit masterplan staan het formuleren van randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een ruimtelijke kwalitatieve woonzorgcampus centraal. Hierbij moet ook aandacht zijn voor compact en zuinig ruimtegebruik, de woonkwaliteit van de aanpalende woningen, het zicht op het plateau van Wijnendaele, de inpassing binnen dit landschap, de waterbeheersing van het gebied, de Noordlaan als stedelijke hoofdontsluiting, de linken/relaties met de huidige ziekenhuiscampus en het stadscentrum,...

 

Vanuit de zorgcampus zelf wordt een programma van eisen geformuleerd. Bedoeling is dit op een kwalitatieve manier een plaats te geven in de omgeving.

 

Binnen deze woonzorgcampus wil men volgend programma onderbrengen: 175 bedden woonzorgcentrum, 54 assistentiewoningen, 60 bedden herstelverblijf, 10 bedden kortverblijf en een kinderdagverblijf. Er zijn reeds volumestudies opgemaakt in opdracht van het ziekenhuis.

Gegevens

Adres
Sint-Rembertlaan 21
Torhout
Ontwerp
Plusoffice/Karres Brands
Jaar ontwerp
2013

Gekozen ontwerpers

Hub
Buur
Plusoffice- Karres Brands

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen