OW1304 Starterscentrum

Tim Van de Velde

Beschrijving

De opdracht betreft de oprichting van een starterscentrum in Waregem op de KMO-zone Groenbek. Deze realisatie kadert in de doelstelling van de POM West-Vlaanderen tot realisatie van een fijnmazig netwerk van startersfaciliteiten verspreid over de provincie. De site te Waregem vormt het (voorlopig) sluitstuk van deze operatie die sedert 2009 resulteerde in 12 nieuwe faciliteiten voor startende ondernemers. Het starterscentrum wordt gerealiseerd in samenwerking met het Bedrijvencentrum Waregem.

Leiedal kocht op vraag van de stad Waregem in 2010 een gedeelte van de voormalige industriële site van Bekaert Textiles (ca. 15 ha). Deze site is gelegen langs de Hoogmolenstraat in Waregem. Leiedal wil dit terrein, samen met de stad Waregem, herontwikkelen als KMO-zone. Hiertoe werd het RUP Hoogmolenstraat goedgekeurd. Tevens is momenteel een ontwerp voor de infrastructuurwerken in opmaak en wordt momenteel subsidies aangevraagd voor een eerste fase van de sloop der gebouwen. Een deel van de bestaande gebouwen wordt immers gesloopt om plaats te maken voor bouwrijpe percelen en wegenis; een ander deel van de bestaande gebouwen wordt behouden.

Het starterscentrum zal op de site ingeplant worden op een braakliggend perceel van ongeveer 2.700 m² groot, dichtbij de toekomstige hoofdtoegangsweg tot de site.

Het starterscentrum stelt, op tijdelijke basis, ateliers met diensten ter beschikking van startende ondernemers die voor de uitoefening van hun activiteit nood hebben aan atelierruimte. Het is de bedoeling op het perceel 6 aan elkaar geschakelde ateliers van ongeveer 300m² per stuk in te planten. Qua grootte zijn deze complementair aan het aanbod in het bedrijvencentrum (waar de ateliers ongeveer 90 m² groot zijn) en sluiten deze aan op de concrete vraag. De bebouwde oppervlakte is in totaal ongeveer 1.800 m².

In de ateliers van de starterscentra moet een zo breed mogelijk publiek kunnen worden gehuisvest. Het genre activiteiten dat in een starterscentrum gehuisvest wordt is immers heel ruim. Dit kan gaan van louter opslag tot productie.

Gegevens

Adres
Hoogmolenstraat Waregem
Ontwerp
Office Kersten Geers David van Severen
Jaar realisatie
2018

Gekozen ontwerpers

Ur
Carlosarroyo
Office

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen