OW1305 Frans Halsplein

Tim Van de Velde

Beschrijving

De wijk kent een onderaanbod aan geschikte woningen voor kleine gezinnen. In juni 2013 zullen er 44 appartementen met 2 slaapkamers afgewerkt zijn, doch het aanbod met 1 slaapkamer in de Nukkerwijk dient te verhogen. De toenemende vergrijzing van de wijk vereist ook een antwoord van de Oostendse Haard.

De site die wij wensen te bebouwen is gelegen aan het Frans Halsplein te 8450 Bredene. Het huidig perceel is onbebouwd gebleven. Toch werden er in onze archieven plannen gevonden om woningen te bouwen op dit bouwperceel die nooit werden uitgevoerd. Aangezien de bouwgronden duur zijn wenst de Oostendse Haard als nog dit onbebouwd perceel te bebouwen. Zo kan er een antwoord worden geboden aan de grote vraag naar sociale wooneenheden.

De huidige bebouwing van het Frans Halsplein dateren uit 1986 zijn allemaal gezinswoningen met 3 slaapkamers , een garage en tuin.

Het bouwplan dat vooropgesteld wordt ziet er als volgt: op deze site dienen min 8 eengezinswoningen met 4 slaapkamers en min 6 appartementen met 1 slaapkamer gebouwd te worden.

Gegevens

Adres
Frans Halsplein Bredene
Ontwerp
Dertien 12
Jaar realisatie
2017

Gekozen ontwerpers

Bartdehaene
Klarté
Dertien 12

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen