OW1505 Bergkapel

Tim Van de Velde

Beschrijving

Het woonuitbreidingsgebied Bergkapel is één van de laatste mogelijkheden voor centrumgebonden ontwikkeling in de gemeente, en is ideaal gelegen: op wandelafstand van het Dorpsplein met een groot aanbod aan functies, en vlakbij het groengebied Bergkapel. De gemeente wil een voldoende en kwalitatief aanbod aan betaalbare woningen voorzien. Daarom werd beslist om op deze plek een 50-tal nieuwe woningen te voorzien.

Om de woonontwikkeling mogelijk te maken is een RUP in opmaak. Op basis van ontwerpend onderzoek werden de randvoorwaarden voor de ontwikkeling bepaald, en werd een eerste inrichtingsschets opgesteld. De randvoorwaarden voor de ontwikkeling, zoals de ontsluiting, de woningdichtheid en de maximale bouwenveloppe, zullen vastgelegd worden in het RUP 12.1 ‘WUG Bergkapel’. In maart 2015 vond de plenaire vergadering plaats voor dit RUP, van waaruit een positief advies gegeven werd. De definitieve vaststelling van het RUP zal vermoedelijk eind 2015 of begin 2016 plaatsvinden.

Het RUP vormt het bindend kader voor de invulling van de woonontwikkeling. Hierin werd o.a. een verschuifbare as voor de hoofdontsluiting ingetekend en werd d.m.v. een vork de woningdichtheid vastgelegd, waaraan de invulling voor de woonontwikkeling moet voldoen.

De inrichtingsschets, die opgemaakt werd in het kader van het RUP, is richtinggevend voor de invulling van de woonontwikkeling. In deze inrichtingsschets wordt een voorstel uitgewerkt voor de ontsluitingsweg, waarbij een beeld gegeven wordt van de mogelijke uitwerking van dit element. Dit geeft een eerste zicht op het gewenste beeld en de mogelijkheden binnen het RUP. Ook binnen de ‘woonvelden’ die door de hoofdontsluiting afgebakend worden, zijn voorstellen voor inrichting uitgewerkt. Hier zijn verschuivingen van bouwvolumes en aanpassingen van typologieën eveneens nog mogelijk, binnen de grenzen vastgelegd in het RUP.

Kwalitatief publieke ruimte

Leiedal wil een kwalitatief publieke ruimte inzetten als hefboom voor de totale ontwikkeling van de woonzone. Het publieke ruimte is het verbindende element tussen de verschillende deelzones binnen het project, verknoopt zachte routes vanuit het centrum met het groengebied Bergkapel en omvat ook de waterstructuur die het projectgebied organiseert.

De publieke ruimte dient afgestemd te zijn op de schaal van de omgeving en van de woonontwikkeling. Voor deze publieke ruimte ligt de nadruk op een groene invulling en een hoge verblijfskwaliteit. De nodige voorzieningen voor ontsluiting van de woonvelden en voor parkeren moeten in de publieke ruimte geïntegreerd worden, zonder aan deze verblijfskwaliteit te raken.

Diversiteit in woontypologieën

De gemeente en Leiedal delen de ambitie om te voorzien in een kwalitatief en betaalbaar woonaanbod, met een voldoende diversiteit in woontypologieën. Binnen het projectgebied is zowel ruimte voor alleenstaande ééngezinswoningen als voor appartementen, koppelwoningen en rijbebouwing. De verschillende typologieën worden afgestemd op de noden in deze landelijke omgeving.

Binnen het projectgebied ontstaan verschillende velden met andere typologieën. Speciale aandacht dient te gaan naar de relatie tussen de publieke en de private ruimte, naar de uitwerking van de overgangen tussen beide en naar de beeldkwaliteit van de totale woonontwikkeling.

Groenstructuur

De site vormt een belangrijke schakel tussen het centrum van de gemeente en de groene ruimte van de Bergkapel. Bedoeling is om het projectgebied in grote mate doorwaadbaar te maken. Op die manier wordt de groene ruimte van de Bergkapel bereikbaar gemaakt vanuit de omgeving. Bestaande trage wegen, buurtwegels of zachte doorsteken moeten zoveel als mogelijk verknoopt en verbonden worden (o.a. de voetgangersverbinding vanaf de Heulsestraat richting Hoog Einde, de wandelroute tussen de Kuurnsestraat en het centrum via Kloostertuin).

Een kwalitatieve en robuuste, onderhoudsvriendelijke groenstructuur vormt de drager voor zachte verbindingen, en wordt opgeladen met aangename verblijfsplekken voor verschillende doelgroepen. Er wordt de nodige aandacht besteed aan bestaande, beeldbepalende elementen zoals de aanwezige waardevolle lindebomen.

Gegevens

Adres
Kuurnsestraat Lendelede
Ontwerp
Maarch
Jaar ontwerp
2016

Gekozen ontwerpers

Debardeur
Secchivigano
Maarch

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen