OW1506 BKO Voetbalkantine Westrozebeke

Tim Van de Velde

Beschrijving

Het project beoogt het bouwen van een nieuwe voetbalkantine en een nieuwe buitenschoolse kinderopvang, zoals voorzien het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Staden.

 

De bestaande voetbalkantine is opgetrokken in een houten structuur en is verouderd.  Door de slechte bouwfysische toestand van het gebouw is een renovatie niet haalbaar en wordt ervoor gekozen om een nieuwe voetbalkantine te bouwen.

 

De buitenschoolse kinderopvang is op vandaag ondergebracht in een woning van de kerkfabriek, gelegen langs de Ommegang Noord.  Indeling van het gebouw is niet optimaal en bemoeilijken een kwalitatieve organisatie van de kinderopvang.  De eigenaar, de kerkfabriek, heeft bovendien de intentie om het gebouw op korte termijn te verkopen?.  Ook hier is ervoor gekozen om een nieuw gebouw op te richten voor de buitenschoolse kinderopvang van de gemeente.

 

De gemeente wenst beide functies samen te brengen op één locatie, onder één dak.  Door beide functies te combineren ontstaan er nieuwe mogelijkheden die ruimer zijn dan deze twee functies afzonderlijk.  In het project wordt er gestreefd naar een multifunctioneel karakter van het gebouw.  Op die manier biedt het gebouw ook mogelijkheden voor andere verenigingen en kan het gebouw een ontmoetingsplek worden voor de buurt.

Het multifunctioneel karakter gaat in dit project verder dan het gebouw.  Ook de buitenruimte speelt hierin een belangrijke rol en kan de functionaliteit van het gebouw versterken.

Situering van de bouwplaats - projectzone

De projectzone is gesitueerd aan de noordrand van de kern van Westrozebeke, op de grens met het landbouwgebied.  Westrozebeke is de kleinste van de drie deelgemeenten van Staden en is gelegen op een heuveltop die deel uitmaakt van een Heuvelrug, ook gekend als de ‘Rug van Westrozebeke’.  De combinatie van de ligging op de rand van het open landschap en de hoogte zorgt voor een unieke ligging, met vergezichten over het agrarisch landschap en met zicht op het groengebied van het Polderbos.

De bouwplaats sluit aan bij de bestaande voetbalterreinen en de kleedkamers en is gelegen tussen een zijweg van de Ommegang Noord en de Krommenbosweg.  De sportaccommodatie is toegankelijk via de Ommegang Noord, waar er ook een kleine parking is.  De Krommenbosweg biedt mogelijkheden voor een ontsluiting voor traag verkeer.

Aanleg van de buitenruimte maakt geen deel uit van de opdracht, maar moet wel meegenomen worden in het ontwerp.  Ontwerp van het gebouw en ontwerp van de buitenruimte binnen de projectzone moeten een harmonieus en functioneel geheel vormen.

Gegevens

Adres
Ommegang Noord 16
Staden
Ontwerp
URA Yves Malysse Kiki Verbeeck
Jaar realisatie
2018

Gekozen ontwerpers

Ura (1)
Dertien12
Versa

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen