OW1607 Masterplan Site Strobbe

Beschrijving

De stad Izegem, met zijn fusiegemeenten Emelgem en Kachtem, ligt ten zuidoosten van het centrum van de provincie West-Vlaanderen. De stad is omringd door de stad Roeselare en de gemeente Ingelmunster. Izegem telt ongeveer 27.543 inwoners (dd. 31/12/2015) en heeft een oppervlakte van 2159 hectare. Het centrum van de stad wordt gekenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid en grote verwevenheid tussen bedrijvenzones en woongebieden, met als exemplarische voorbeelden de site Vandemoortele – Cargill en drukkerij Strobbe. Die grote verwevenheid werd bovendien in de hand gewerkt door de schoenen- en borstelindustrie en later de meubelindustrie waarbij op heel veel plaatsen magazijnen en loodsen in achtertuinen terug te vinden zijn.

Vandaag behoort Izegem tot het regionaal stedelijk gebied Roeselare en wil zich daarbinnen profileren als een dynamische woon- en werkpool. De stad staat in de nabije toekomst voor een aantal grote uitdagingen. Heel wat nieuwe stedelijke ontwikkelingen staan in de steigers en sommige sites komen vrij te staan. Eén van deze nieuwe stedelijke ontwikkelingen is de site van het bedrijf Strobbe en de aanliggende omgeving bestaande uit de huisvestingsdienst, de post, het vredegerecht, de vroegere beslastingsadministratie, dat werd aangekocht door de school en een private parking. Momenteel zijn de post en de huisvestingsdienst nog operationele diensten. De post zal op termijn verdwijnen en de huisvestingsdienst kan ergens anders ondergebracht worden.

Ook het bouwblok tussen Baertshof en Brugstraat vraagt om een kwaliteitsvollere invulling. Deze kan aansluiten op de herontwikkeling van het bedrijf Strobbe. Bijkomend wordt gevraagd om ook dat bouwblok mee te nemen in dit masterplan.

Het gebied heeft een oppervlakte van circa 26,725 ha en ligt vlakbij de Grote Markt in het centrum van de stad. De site vormt een belangrijke schakel tussen het centrum van de stad en het domein kasteel Blauwhuis. Volgens het gewestplan Roeselare-Tielt is de site gelegen in het woongebied. De site is volledig opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan administratief Centrum dat momenteel in herziening is.

Het masterplan moet gedetailleerder zijn dan de verkenning in Visie 2030. De doelstelling van dit masterplan is om de financiële realiseerbaarheid van de toekomstige ontwikkeling af te toetsen. Er wordt concreet naar een kader gezocht waarbinnen het overlegproces met de verschillende stakeholders kan plaatsvinden. Voor dit overlegproces werkt de stad samen met Participatiemaatschappij Vlaanderen. Het is essentieel dat de verwachtingen van de stakeholders aan een haalbaar ontwikkelingsperspectief kunnen afgetoetst worden voor het volledige plangebied. Volgende onderdelen zijn dan ook van essentieel belang voor dit masterplan:

  • Een opmetingsplan van het bestaande projectgebied.
  • De nodige volume- en vloeroppervlakte berekeningen voor het aftoetsen van de financiële haalbaarheid.

Het masterplan zal als beleidsdocument ingezet worden bij de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en bij de onderhandelingen met de mogelijke projectpartners.

Gegevens

Adres
Grote Markt Izegem
Ontwerp
Architecten Achtergael
Jaar realisatie
2017

Gekozen ontwerpers

Hdspv
Urbain
Achtergael

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen