OW1709 Uitkijkpunt

Workshop/Blad/Bas/Bureau Bouwtechniek

Beschrijving

Het gemeentebestuur wenst dit in onbruik zijnde bouwwerk een nieuw leven te geven als uitkijkpunt, om de recreatieve site op te waarderen nl. een aantrekkingspool te creëren op deze site van waar je de omgeving kunt observeren (plateau van Wijnendale…)
Zo krijgen bewoners van Ichtegem meer recreatieve mogelijkheden, wordt een aantrekkelijke plaats gecreëerd voor fietsers/recreanten, wordt een stukje erfgoed naast de Groene 62 beleefbaar gemaakt.
De Groene 62 is een druk gebruikt fietspad (ca. 60 tot 70.000 passanten per jaar). Door de huidige aanplanting blijken de meeste fietsers het recreatiedomein De Stationsput voorbij te fietsen zonder acht te slaan op de aanwezigheid ervan. Hiertoe worden twee acties ondernomen : het opentrekken van de beplantingen (aangepakt via het plan van Bureau Artisjok – 2017) en het creëren van een aantrekkingspunt in de vorm van de opbouw van de Pompentoren (voorliggend dossier).
In dit kader wenst de gemeente een origineel ontwerp te zien dat past in het algemene kader, maar uiteindelijk innovatief en uitnodigend genoeg is om recreanten van de Groene 62 aan te trekken om zowel de Pompentoren als het volledige domein te bezoeken. Hiertoe dient het bestaande volume gebruikt te worden en moet er minstens naar een verdubbeling van de hoogte worden gegaan. Deze opbouw moet tegelijkertijd transparant genoeg zijn om niet overweldigend over te komen en aansprekend genoeg om de recreant te overtuigen zich van de Groene 62 weg te begeven.
Aan de ontwerpers wordt gevraagd om na te denken over het verstrekken van informatie op/bij de toren over de omgeving en het uitzicht, maar ook over eventuele bijkomende functies/spelelementen die gecombineerd kunnen worden met de toren.

Gegevens

Adres
Statiebeekstraat Eernegem
Ontwerp
Workshop/Blad/Bas/Bureau Bouwtechniek
Jaar ontwerp
2018

Gekozen ontwerpers

Veldwerk Zitzelsberger
Nu
Blad

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen