OW1903 Uitkijkpunt De Panne

Beschrijving

De plaats voor het project, met als werktitel ‘Westerpunt’, is weloverwogen en is gelegen op een vlot toegankelijke plaats op het strand naast de betonnen duinvoetversterking die fungeert als wandeldijk.
Op deze plaats heb je een vergezicht over de zee, maar ook over het aanpalende Westhoek Natuurreservaat. Het project promoot op die manier niet alleen de kustbeleving en het brede strand maar ook de unieke natuur en duinen van De Panne.

Het uitkijkpunt moet net als de locatie uniek zijn en complementair bijdragen aan de beleving van de omgeving. Tevens moet de uitkijktoren de reeds aanwezige visuele troeven versterken. In de eerste plaats moet het Westhoek Natuurreservaat kunnen overschouwen maar ook de zee, de grens met Frankrijk en het gedeelte De Panne richting Koksijde.
Het is belangrijk dat het uitkijkpunt meer is dan wat het woord laat begrijpen. Hierbij denken we aan de symbolische betekenis van het uitkijkpunt (de ligging tussen twee landen, de grens tussen land en zee) en aan de artistieke uitwerking van het geheel. Het moet een markant element worden van ver op het strand zichtbaar en dient een werkelijke picture – opportunity te zijn. Daarnaast vormt het ook een doel op zich, een ijkpunt waar een wandeling op het strand op gericht is.
Door de specifieke ligging en de combinatie met de voor-iedereen-toegankelijke wandeldijk dient het punt toegang te verschaffen voor elkeen, opdat de grootsheid van de omgeving kan ervaren worden.
De gekozen locatie zal bij hoog water met de voeten in het water staan. Ook bij hoog water dient het punt toegankelijk te zijn.

In dezelfde lijn en logica maar van een veel kleinere schaalniveau, moet er een ontwerp opgemaakt worden voor een uitkijkpunt (vista) dat uitkijkt over de Houtsaegerduinen. Dit duinengebied is slechts zeer beperkt toegankelijk maar langs de rand werd de eerste fase van het ringpad alvast gerealiseerd. Het gemeentebestuur wenst in overleg met het ANB dit beperkt panoramapunt te realiseren zodat ook dit unieke duinengebied kan overschouwd worden en de aanzet vormt voor een wandeling langs het ringpad.
De reden om beide opdrachten te koppelen is dubbel en duidelijk: het realiseren van een uitkijkpunt en een rustpunt op beide locaties zal twee keer zorgen voor een uniek overzicht over twee unieke duinengebieden waardoor een visuele en conceptuele link tussen beide realisaties nog eens als een extra troef kan worden uitgespeeld.

De vista moet als uitkijkpunt en ontmoetingsplek voor de buurt fungeren, maar evengoed behelst het het zichtbaar maken van de Houtsaegerduinen. Het is de bedoeling om de straat en de duinen in elkaar te laten overlopen. Het uitkijkpunt moet de ambitie hebben om mensen, die in het commerciële centrum vertoeven, kennis te laten maken met de omliggende groene gordel.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen