SW2003 Masterplan

urbain architectencollectief

Beschrijving

De Sint-Eligiuskerk is aan renovatie toe. De investeringskost voor deze renovatie is echter groot en staat ten opzichte van een krimpende religieuze gemeenschap en de functie die het gebouw in die context slechts kan vervullen. Daarom werd op initiatief van de Ettelgemse kerkfabriek het project ‘Eligius 2.0’ opgestart met het doel om een gedeeltelijke herbestemming te realiseren. Dit leidde in 2018 tot concrete plannen voor een multifunctionele kerk met naast de religieuze functie ook plaats voor evenementen en vergaderzalen.
De financiële haalbaarheid bleef echter een heikel punt. Dit was voor het nieuwe bestuur de aanleiding om het kerkgebouw in vraag te durven stellen en verschillende opties te overwegen zoals: - (gedeeltelijk) herbestemmen van de kerk - slopen en heropbouwen van een kleinere kerk - behoud van de toren met nieuw te bouwen polyvalente ruimte - de kerk herlokaliseren, en meer. Telkens met ruimte voorbehouden voor het kerkbestuur binnen de verschillende denkpistes.
Naast de opgave van de kerk kreeg het stadsbestuur recent ook een huursubsidie van de Vlaamse Regering voor de bouw van een nieuwe basisschool. Het nieuwe bestuur greep deze opportuniteit aan om beide dossiers aan elkaar te koppelen en ziet daarin de aanleiding om ruimer dan deze twee bouwopgaven de ontwikkeling van de dorpskern in vraag te stellen.
Het bestuur ging reeds in gesprek met de kerkfabriek, de scholengroep en de bewoners van Ettelgem. Er werden buurtvergaderingen georganiseerd en er vond overleg plaats met de inwoners die hun input en ideeën konden delen. Mede door de participatiemomenten werden een aantal aanvullende thema’s gedefinieerd zoals: - ruimte voor jonge gezinnen – ruimte voor een vergrijzende bevolking – ruimte voor de fiets in relatie tot een ruimer netwerk en streektoerisme – ruimte voor ontmoeting.
Ettelgem heeft het potentieel om een lokaal knooppunt te worden voor functioneel en recreatief fietsverkeer. Er is de as Dorpsstraat-Zerkegemstraat, de as (westelijke) Oude Brugseweg-Korte Vijfwegstraat-Paddegatstraat en de as Vijfwegstraat-(oostelijke) Oude Brugseweg. Het realiseren van een fietsverbinding tussen de Romaanse kerk en de Zeeweg/De Kluiten zou een meerwaarde kunnen zijn voor het fietsnetwerk in Ettelgem.

Gegevens

Adres
Dorpsstraat Ettelgem
Ontwerp
Urbain

Gekozen ontwerpers

Masterplan Ettelgem 2022 (1)

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen