OW1205 Woonproject Nukkerwijk

Tim Van de Velde

Beschrijving

De Oostendse haard heeft naast tal van woongelegenheden in Oostende ook een wijk in Bredene gekend als de Nukkerwijk.

Het grootste probleem van deze wijk is dat er vooral woningen zijn met 3 of 4 slaapkamers en amper appartementen.

Uitgebloeide gezinnen willen graag naar een aangepaste woning die op hun maat is gebouwd, maar op dit moment worden zij verplicht te blijven wonen in veel te grote woningen, omdat er amper aanbod is in de wijk.

Op dit moment is het aanbod als volgt :

  • 4 woningen met 2 slaapkamers;
  • 155 woningen met 3 slaapkamers;
  • 24 woningen met 4 slaapkamers;
  • 7 woningen met 1 slaapkamer;
  • 33 appartementen met 1 slaapkamer.

De wijk kent dus een onderaanbod aan geschikte woningen voor kleine gezinnen.  In juni 2013 zullen  er 44 appartementen met 2 slaapkamers afgewerkt zijn, doch het aanbod met 1 slaapkamer in de Nukkerwijk dient te verhogen.   De toenemende vergrijzing van de wijk vereist ook een antwoord van de Oostendse haard.

De site  die wij wensen te bebouwen is gelegen aan de Maurice Lagravièrestraat 9 -21 te 8450 Bredene.   
De huidige bebouwing van dit bouwblok bestaat uit een aaneenschakeling van 7 kleine woningen met tuin.

De huidige woningen dateren uit 1962 en voldoen zowel van oppervlakte als van kwaliteit niet aan de normen daarom wordt er geopteerd om deze woningen af te breken en een nieuwbouw te realiseren. De oefening om tot een kwalitatieve en financieel haalbare totaalrenovatie van de huidige bebouwing te komen is reeds gemaakt en bleek niet te beantwoorden aan de vooropgestelde verwachtingen, de meerwaarde die gerealiseerd kan worden bij een nieuwbouwproject is aanzienlijk.

Het bouwplan dat vooropgesteld wordt ziet er als volgt:

Op deze site dienen 14 appartementen gebouwd te worden waarvan minstens de helft met 1 slaapkamer volgens het principe levenslang wonen, aangevuld met 2 slaapkamer appartementen enkel indien dit noodzakelijk is om de bouwkostbedragen van de simulatietabel van de VMSW te behalen. Er wordt m.a.w zoveel als mogelijk gestreefd naar de ontwikkeling van 1 slaapkamer appartementen.

Gegevens

Adres
Nukkerstraat Bredene
Ontwerp
Volt architecten
Jaar realisatie
2018

Gekozen ontwerpers

Groep3
Volt
Metzichtopzee

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen