OW1206 Groenhove

Urbain

Beschrijving

Via deze open oproep wil de gemeente Zedelgem bijdragen aan de leefkwaliteit in de gemeente en de kwaliteit van de publieke ruimte verbeteren,  in het bijzonder in en rond de buurt ‘t Groenhof.

De opdracht bestaat uit:

 • De opmaak van een ruimtelijk streefbeeld voor de buurt ‘t Groenhof en het domein Groenhove.
 • De opmaak van een architecturaal plan voor de renovatie van de gebouwen op het domein Groenhove.

Zedelgem is een West-Vlaamse gemeente met ca. 22.000 inwoners. Het bestaat uit de deelgemeenten Aartrijke, Loppem, Veldegem en Zedelgem. Zedelgem ligt aan de rand van Brugge en kent een randstedelijk karakter.

Het domein Groenhove en de buurt ‘t Groenhof situeren zich  in de woonkern De Leeuw in Zedelgem.

“De Leeuw” ligt op een strategische plaats binnen de gemeente. Het ligt langs de N32 (Torhoutsesteenweg) van Brugge naar Torhout, aan het kruispunt met de weg van Ruddervoorde naar Zedelgem en Aartrijke. Dit kruispunt draagt de naam Zuidwege en werd een druk verkeerspunt in de tweede helft van 20ste eeuw. Ook het station van Zedelgem, op de lijn van Brugge naar Kortrijk bevindt zich binnen deze kern. Het Zedelgemse bedrijf Claeys is er gevestigd, later opgenomen in Case New Holland en een wereldleider voor landbouwmachines. De grote weg, de spoorweg en de industrie gaven aanleiding tot de groei van het gehucht.

De woonwijk ’t Groenhof en de site Groenhove hebben een ruimtelijk geïsoleerd karakter.  Het gebied wordt in het westen ingesloten door de Torhoutsesteenweg, in het noorden door de Leon Claeysstraat, in het oosten door de Sint-Elooistraat en in het zuiden door de Ruddervoordsestraat.

Het domein Groenhove situeert zich vlakbij het kruispunt Zuidwege, dat ruimtelijk gezien het zwaartepunt van De Leeuw vormt. Ondanks deze centrale ligging, is het domein eerder ruimtelijk geïsoleerd.  Hoewel het een publiek gebruik kent, heeft het geen sterke publieke uitstraling naar de openbare weg toe.  Een sterke binding met de rest van het centrum van De Leeuw is er evenmin. De toegang tot het domein voor gemotoriseerd en langzaam verkeer bevindt zich aan de Ruddervoordsestraat, en deze toegangsweg is vrij lang en smal, waardoor hij niet echt een uitnodigend karakter heeft.  Het geïsoleerd karakter is niet alleen een gevolg van de smalle toegangsweg. 

Het heeft ook te maken met het feit dat het domein aan alle zijden ingesloten is: in het westen door het kleinhandelslint aan de Torhoutsesteenweg, in het noorden door de sociale buurt ’t Groenhof, in het oosten door de tuinen rond twee historische villa’s, en in het zuiden door de bebouwing aan de Ruddervoordsestraat.

Naar de buurt ’t Groenhof toe is er een ontsluiting voor fietsers en wandelaars aanwezig. 

De buurt ’t Groenhof heeft zelf ook een ruimtelijk zeer geïsoleerd karakter.  De sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo heeft plannen om deze buurt her aan te pakken, zowel op vlak van bebouwing als op vlak van omgevingsaanleg.

Het is een opportuniteit om de herwaardering van de buurt ’t Groenhof en van het domein Groenhove als één geheel te beschouwen. Door de opmaak van een visie voor de gehele site kan het openbaar domein ten volle opgewaardeerd worden als kwalitatieve drager die de beide zones met elkaar en met hun omgeving verbindt.

In het gewestplan werd de zone integraal bestemd als woongebied, in het BPA Sint-Elooi IIc werd dit voor het domein Groenhove verder gespecificeerd als “zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut”.

Aanleiding

De chiro De Leeuw heeft eind 2011 het chirolokaal op het domein Groenhove verlaten.

Het gebouw bevindt zich bouwfysisch niet in een goede toestand, herbestemming is pas mogelijk na renovatie.

Doel van het project

 • de renovatie van de gebouwen op het domein Groenhove om ze geschikt te maken voor een nieuwe functie
 • de nieuwe functie draagt bij tot een herwaardering van het volledige domein
 • de herbestemming en renovatie kadert in een visie op de toekomst van het domein die rekening houdt met de bestaande functies en met de omgeving en die zoveel als mogelijk bestaande knelpunten wegwerkt
 • onderlinge relatie tussen domein Groenhove en sociale woonwijk ’t Groenhof versterken + relatie tussen ‘t Groenhof en Groenhove enerzijds en De Leeuw anderzijds versterken

Huidige functies:

 • leslokalen jeugdmuziekatelier (JMA)
 • vergaderzaal van het gemeenschapscentrum
  (verhuur aan verenigingen en beperkt aan particulieren)
 • zetel van de zomerwerking SWAP en SWOP
 • wekelijks gebruik door Neos voor ontspanning

Toekomstige functies:

 • gebruik door JMA versterken: bijkomende leslokalen en leraarskamer, evolutie in de richting van hoofdzetel JMA waar de niet gedecentraliseerde lessen (vb. theater, crea) en het extra aanbod (vb. Slathezada) aangeboden worden
 • gebruik als vergaderzaal van het gemeenschapscentrum versterken, inspelen op behoefte van plaatselijke verenigingen
 • behoud van SWAP en SWOP tijdens de zomermaanden
 • gebruik door Neos behouden
 • mogelijkheden voor bergruimte voor verenigingen onderzoeken

Gegevens

Adres
Ruddervoordsestraat 1
Zedelgem
Ontwerp
Urbain
Jaar ontwerp
2012

Gekozen ontwerpers

Urbain
Roomroom
Pootroegiers

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen