OW1507 Park ter Walle

Tim Van de Velde

Beschrijving

Het in 2014 opgestelde Masterplan Menen vormt het kader voor deze opdracht. De volledige brochure 'Masterplan Menen, samen de stad ontwerpen' is te raadplegen op de website http://www.menen.be/samendestadontwerpen/masterplan-leieboorden

Het projectgebied Park Ter Walle is één van de sleutelprojecten om tot een aanzienlijke versterking van de Meense publieke ruimte te komen. Ideeën naar inrichting die het Masterplan voorstelt, kwamen op participatieve wijze tot stand. 

Uit het masterplan:

“Tussen de J. en M. Sabbestraat en de Hagewindestraat ligt een groengebied en een doorsteek voor voetgangers en fietsers. Op vandaag loopt de Geluwebeek ondergronds door het gebied. Dit gebied is in eigendom en beheer van de stad Menen en de provinciale afdeling voor waterlopen. Door op deze plaats de Geluwebeek opnieuw bloot te leggen, kunnen mensen opnieuw de waterstructuur in de stad voelen en ontstaan er kansen voor natuurontwikkeling langs de oevers.

Een analyse van de groenzones in Menen duidt aan dat er een gebrek is aan differentiatie in karakter en mogelijk gebruik van groenzones. Avontuurlijk speelgroen is bijvoorbeeld een tekort. Dit gaat goed samen met natuurontwikkeling.

Menen is bijzonder rijk aan waardevol onroerend erfgoed. De Vaubanvestingen vormen hierbij een belangrijk onderdeel. In het Park Ter Walle zijn de vestingen nog bovengronds zichtbaar. Als we elders in Vlaanderen zien hoe de oude stadswallen en hun omgeving de identiteit van de steden bepalen, dan ligt hier voor Menen nog een grote kans.”

Park ter Walle wil een park worden dat een multifunctionaliteit biedt aan de burger. Men kan er terecht voor een variatie aan vrijetijdsbeleving en is toegankelijk voor iedereen.

De bestaande grote zaal die nu wordt gebruikt voor de jeugdwerking en het organiseren van evenementen is niet meer conform en aangepast aan de hedendaagse noden en wensen.

Deze zaal en de burelen van de jeugddienst worden afgebroken en vervangen door een nieuwe polyvalente zaal met bijhorende lokalen voor de jeugddienst en jeugdwerking. Deze worden grotendeels ingepland in de zone van de afgebroken bebouwing en gedeeltelijk in de zone ten zuiden ervan. Bij de keuze van de inplanting werd rekening gehouden met de studie van het onderzoekscentrum Kind en Samenleving. ( kan opgevraagd worden )

Een afstemming tussen de omgevingsaanleg in het park en het bouwproject is aangewezen. Contact hiervoor kan opgenomen worden met het aangestelde architectenbureau voor de bouw van de zaal.

Het park verdient een goed doordacht landschappelijk ontwerp, groenstructuur en soortenkeuze van de beplanting. Aan de zuidkant, ter hoogte van de Zwemkomstraat, kan dit een groter parkgevoel creëren voor de bezoekers. Op zonnige dagen maken heel wat inwoners van Menen en erbuiten gebruik van onze infrastructuur. We krijgen echter vaak de opmerking dat er weinig schaduw is. Met het park volledig gericht naar de zuidkant kan het soms erg warm zijn.

De Vaubanmuur is een overheersend gegeven in het park. Dit gegeven moet, volgens de principes van erfgoed, gevrijwaard worden van enige wijziging aan zichtbaarheid.

De doorsteek naar het Brouwerspark doorheen de Vaubanmuur ligt lager dan het maaiveld. Momenteel zorgt dit vaak voor water dat blijft staan. Mogelijkheid tot andere oplossing?

Het aanpalende Brouwerspark wordt jaarlijks ingezet voor het gratis muziekfestival Grensrock.

Gegevens

Adres
J. en M. Sabbestraat 183
Menen
Ontwerp
LINT-Ara
Jaar ontwerp
2016

Gekozen ontwerpers

Delva
Lint Ara
Omgeving

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen