OW1604 Herbestemming kerk

noa architecten

Beschrijving

  • Bikschote is een deelgemeente van Langemark-Poelkapelle en telt 570 inwoners (2015). De dorpsmorfologie en het stratenplan heeft sinds begin 18de eeuw geen fundamentele wijzigingen ondergaan in de zone rond de kerk. Historische foto’s tonen dat hagen reeds langere tijd beeldbepalend zijn in de dorpskern. In de zone van de kerk zijn deze hagen nog aanwezig.
  • De Sint Andreaskerk is een hallenkerk met 3 beuken, gebouwd naar een ontwerp van Marcel Hocepied in 1922-1924. De oorspronkelijke kerk werd tijdens de eerste wereldoorlog zo goed als volledig vernield. De wederopbouwkerk sluit naar vorm en uitzicht erg nauw aan bij de vernielde kerk. Een markant verschil is de toren en de doopkapel links ervan. De kerk is niet beschermd. Zie ook https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/44117.

De toren en zijn spits zijn samen opvallend hoog. De toren is een oriëntatiepunt in de wijdere omgeving. Rechts op de hoek van het zuidelijke kerkhof bevindt zich de beeldbepalende kapel van Onze Lieve Vrouw van Rust & Vrede. Zie ook https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/213655. Kerk en kapel vormen een ensemble. De hallenkerk bezit een interessante ruimtelijkheid. De schikking van de ondersteunende lokalen aan de oostzijde met de kleine koeren is niet zonder belang.

Grondige renovatie van het kerkgebouw

  • Herstel van de daken, renovatie van de toren, oplossen vochtinsijpeling, herstel van scheuren in het metselwerk, …

Ontmoetingscentrum / Dorpszaal

  • Bikschote beschikt over het Ontmoetingscentrum De Mariazaal (Bikschotestraat 107 A, 8920 Bikschote). Deze zaal bevindt zich binnen het schoolcomplex en wordt door de school ook gebruikt als turnzaal. Ze heeft een capaciteit van 160 personen.
  • De kleuterklas zit op vandaag op een andere locatie dan de basisschool in sterk verouderde gebouwen. Een nieuwe kleuterklas met eigen speelruimte, aanpalend aan de basisschool is een stuk praktischer. De huidige refter is te klein terwijl de Mariazaal over de middag meestal leeg staat.
  • Bikschote heeft nood aan nieuwe woningen. Door de kleuterklas te verhuizen kunnen er op die locatie gezinnen gehuisvest worden. Om die plannen te kunnen uitvoeren moet er in Bikschote een nieuwe ontmoetingszaal komen. De kerk kan hiervoor misschien een oplossing bieden. Er is nood aan een zaal voor 150 zittende mensen met een keuken, bar en berging.

Eredienst

  • De ruimte voor de eredienst moet plaats bieden aan 50 zittende mensen.

Dorpsplein

  • Wanneer de concessies van het zuidelijke kerkhof eindigen, zal het kerkhof zich concentreren op het noordelijke kerkhof en kan de zuidzijde van de kerk een dorpsplein worden.

Begraafplaats

  • De relatie tussen de kerk en de gereduceerde begraafplaats dient voldoende sterk te blijven.

Gegevens

Adres
Sint-Janstraat 1
Bikschote
Ontwerp
noa architecten
Jaar ontwerp
2017

Gekozen ontwerpers

Bovenbouw
Bild
Noa

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen