OW1605 Masterplan Nieuwpoort

Beschrijving

Het masterplan en inrichtingsplan worden vertaald in een aantal uitvoeringsgerichte deelprojecten die uitgewerkt kunnen worden door het ontwerpteam (opmaak uitvoeringsdossier, werfopvolging…). De provincie kan echter beslissen om de uitvoeringsdossiers geheel of gedeeltelijk te gunnen aan een derde zonder dat het ontwerpteam hiervoor een schadevergoeding kan vragen. Voor de uitvoerende opdrachten die aan een derde gegund worden, treedt het ontwerpteam op als supervisor/kwaliteitsbewaker.

Bijzondere aandacht zal gaan naar:                     

  • de ecologische waarde van het gebied en de mogelijkheden voor natuurontwikkeling en –beleving;
  • de recreatieve functies van het hele projectgebied (fietsen, wandelen, watersport, …);
  • de optimale ontwikkeling en landschappelijke integratie van laagdynamische recreatie;
  • het leggen van een sterke relatie tussen de in te richten groene zones en de talrijke vaarten, plassen, de oude Ijzerarm… die heel kenmerkend zijn voor het projectgebied en van dit gebied met de stad Nieuwpoort;
  • De visuele en functionele relatie met de volledige groene gordel en aangrenzende gebieden;
  • de rijke historische context van het gebied;
  • de erfgoedwaarde van specifieke elementen;
  • de duurzaamheid in het beheer na de inrichting.

Deelzone Frontzate-Ganzenpoot

De focus voor het Polderfront ligt op het creëren van een landschapspark dat nauw aansluit met de stad. Concepten en voorstellen naar uitvoering houden rekening met de heraanleg van de Pieter Deswaertelaan, langs het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Het functionele en recreatieve fietsen langs en over het water krijgen een prominente plaats in het masterplan.

De ‘groene eilandjes’, het kanaal, Ambachtvaart, de Slijkvaart en het Sas van Dierendonck vormen een sterk symbiotisch geheel, niet in het minst naar beleving toe.

Het ingenieuze sluizencomplex Ganzenpoot is grotendeels aangelegd, maar verdient een kwalitatieve opwaardering door een doordachte inrichting van de publieke ruimte. Specifieke aandacht moet gaan naar de beeldkwaliteit van recreatieve elementen en materialisaties zodat er een zekere sereniteit en rust in dit complexe gebied ontstaat.  

Deelzone Kreek van Nieuwendamme

Welke ontwikkelingen zijn er nog mogelijk binnen dit gebied zowel naar bebouwing, recreatie, … De eigenheid en kwaliteit van deze omgeving moeten doorvertaald worden naar alles wat er ontwikkeld wordt en moet als een geheel worden ervaren en dit in relatie tot de landschapsecologische waarden van het gebied. De beeldkwaliteit/schaal van de gebouwen die in dit gebied nog toegelaten worden zal dan ook cruciaal zijn. Verrommeling is uit den boze. Er wordt gezocht naar een optimale relatie met de waterrecreatieve activiteiten op het Spaarbekken/Brugse Vaart. De opdracht geeft hierop een antwoord.

Gegevens

Adres
Ganzenpoot Nieuwpoort
Ontwerp
Lama/Brut
Jaar realisatie
2018

Gekozen ontwerpers

Lamabrut
Palmbout
Buur (1)

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen