OW1901 Site Ten Bogaerde

Omgeving

Beschrijving

Het gemeentebestuur van Koksijde wilt investeren in het behoud en beheer van de unieke site van de abdijhoeve Ten Bogaerde. Op het vlak van bouwkundig erfgoed is daartoe reeds heel wat verwezenlijkt (infra).

Het is nu de wens van het bestuur om de omgeving herin te richten, zodat deze als alles verbindende factor de site Ten Bogaerde nog meer tot zijn recht zal laten komen.

De geschiedenis van de abdijhoeve Ten Bogaerde gaat terug tot de 12de eeuw. Op het hoogtepunt van haar macht, omstreeks 1300, exploiteerde de Duinenabdij 10.000 hectaren grond, deels gelegen in de onmiddellijke omgeving van de abdij, met als uithoven Hemme (Ramskapelle), Allaertshuizen (Wulpen) en Ten Bogaerde (Koksijde), maar ook deels gelegen in het huidige Frans-Vlaanderen, Zeeland en Kent. Omwille van zijn ligging was de abdijhoeve Ten Bogaerde één van de belangrijkste uithoven van de cisterciënzerabdij Ten Duinen. Op de site bleef nog heel wat middeleeuws bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed bewaard.

Na een lange geschiedenis en tal van verschillende functies doorlopen te hebben, koopt de gemeente Koksijde in 2004 de volledige site Ten Bogaerde. Met deze aankoop werd onmiskenbaar een opportuniteit gecreëerd om een globale visie inzake beheer en onderhoud voor de totaliteit van de site te ontwikkelen.

Een nauw overleg met de diensten van het agentschap Onroerend Erfgoed, gemeentelijke erfgoedconsulent en de gemeentelijk archeoloog zijn hierbij onontbeerlijk.

Gegevens

Adres
Ten Bogaerdelaan 10
Koksijde

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen