OW2201 Kerk

Nu & Jan Minne

Beschrijving

De gemeente wil eerst een visieplan opmaken voor de ganse kerkomgeving (dit is de kerk met omgeving, inclusief het gedeelte waar het gemeentehuis staat – zie kaart op pag.1). Met dit visieplan wil de gemeente de resultaten vanuit het haalbaarheids-onderzoek verder concretiseren en visualiseren, om zo te komen tot een duidelijk toekomstplan voor deze nieuwe publieke omgeving.

De uitvoering van de werken zal gefaseerd gebeuren, namelijk in een eerste fase de inrichting van het schipdeel (op korte termijn) en vervolgens - na afbraak van het gemeentehuis - wenst de gemeenten de ganse omgeving rondom de kerk heraan te leggen.

Om deze en budgettaire redenen zal de opdracht verdeeld worden in een vast deel en een voorwaardelijk deel.

Vast deel:

  • de opmaak van een visieplan
  • de opmaak van het voorontwerp uitvoeringsplannen voor het schipdeel en de invulling van de zone rond de kerk en van het gemeentehuis.
  • de volledige studie tot en met de begeleiding van de uitvoering van de bouwwerken en omgevingswerken voor het schipdeel       

Voorwaardelijk deel :

  • de volledige studie tot en met de begeleiding van de uitvoering van de werken voor de invulling van de zone rond de kerk en van het gemeentehuis.  Het studiewerk voor dit deel kan pas aangevat worden na aparte gunning door het opdrachtgevend bestuur. In geen geval kan de opdrachtnemer schadevergoeding eisen indien dit deel niet gegund wordt.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen